Eseménynaptár Eseménynaptár

09.04.

2018. szeptember 4.

Sub-group Meeting on Environment and Natural Resource efficiency, Brussels

09.27.

2018. szeptember 27 - 28.

XX. Hulladékhasznosítási Konferencia,
Gyula

10.01.

2018. október 1 - 2.

ESDN Annual Conference 2018, Vienna

10.10.

2018. október 10 - 12.

26th EEAC Annual Conference, Berlin

Hírek Hírek

Vissza

Elfogadta idei utolsó Tanácsülésén az NFFT a második Előrehaladási Jelentést

Az NFFT idei utolsó, december 7.-i Tanácsülésén elfogadta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia második előrehaladási jelentését  (2015-16)  és döntött az Országgyűlés elé terjesztésről.

A 2013 márciusában az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia a nemzeti erőforrásaink hosszú távú megőrzésének és fejlesztésének koncepcióját adta, 34 célt és 77 teendőt (eszközcélt) megjelölve a 2024-ig terjedő időszakra. A kétévente rendszeresen készülő előrehaladási jelentés célja, hogy indikátorok és minőségi elemzés segítségével értékelje a nemzeti erőforrások állapotát és az elmúlt két éves időszakban kezdeményezett, megvalósított társadalmi válaszlépéseket, intézkedéseket.

 

A Tanács ezen az ülésén várhatóan elfogadja a második előrehaladási jelentést, amely 2015-2016 fejleményeit mutatja be. A Tanács az előző ülésén részletes vitát folytatott a jelentés szövegtervezetéről, a mostani ülésen a tanácstagok már csak szavaznak annak végső változatáról.

A végleges verzió elérhető az NFFT honlapján!


Nagy kép
A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.
Nagy kép
A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).
Nagy kép
A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.
Nagy kép
A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.