Eseménynaptár

06.27.

2019. június 27.

A biodiverzitás globális válsága és a cselekvés lehetőségei, MTA konferencia

06.25.

2019. június 25.

Lépések a fenntarthatóság felé? MTVSZ műhelybeszélgetés

06.19.

2019. június 19.

NFFT Okos Város Munkacsoport ülés

06.17.

2019. június 17.

AJBH konferencia

Hírek

null BCSDH üzleti reggeli

Az NFFT és a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia jelenleg készülő, harmadik előrehaladási jelentése kapcsán tartott üzleti reggelit 2019.június 13-án a Parlamentben.

A szakmai megbeszélésen a cégvezetők bemutaták, mit tesznek a hazai fenntarthatóság megvalósulása érdekében, tapasztalatot cseréltek Magyarország fenntarthatósági helyzetével kapcsolatban.

A rendezvényt az NFFT titkára,  Dr. Bartus Gábor nyitotta, aki köszöntőjében bemutatta az NFFT álláspontját a fenntarthatóság hazai helyzetéről, kiemelve, hogy nem csak a környezeti erőforrások, hanem a gazdasági és a társadalmi tőke területén is sok a teendő. Ezt a munkát a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia által meghatározott irányvonalak segíthetik.

A BCSDH képviseletében  Ifj. Chikán Attila elnök köszöntötte a résztvevőket és felkérte a jelenlevő 20 vállalatvezetőt véleményük ismertetésére. Tapasztalataik szerint a vizsgált 2017-18-as időszakban a vállalati fenntarthatóság egyre nagyobb mértékben fókuszba került és komoly előrelépések tapasztalhatók stratégiai szinten, de konkrét intézkedések szintjén is például többek között olyan területeken, mint energiahatékonyság, hulladékgazdálkodás a körforgásos gazdasági modell irányába történő elmozdulás.

A megbeszélésen szóba kerültek olyan átfogó problémák, mint az elhízás és táplálkozás, mint fenntarthatósági probléma, környezettudatos nevelés fontossága, csomagolóanyagok visszaszorítása . A résztvevők kiemelték a digitalizáció, a rendszerszintű gondolkodás és a partnerség fontosságát, valamint megfogalmazták a szükségességét egy  mindenki által azonnal érthető, számszerűsíthető „nyelvezetet” használatát a fenntarthatósági érveléseknél.

 

 

Ember

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.