Eseménynaptár Eseménynaptár

09.04.

2018. szeptember 4.

Sub-group Meeting on Environment and Natural Resource efficiency, Brussels

09.27.

2018. szeptember 27 - 28.

XX. Hulladékhasznosítási Konferencia,
Gyula

10.01.

2018. október 1 - 2.

ESDN Annual Conference 2018, Vienna

10.10.

2018. október 10 - 12.

26th EEAC Annual Conference, Berlin

Hírek Hírek

Vissza

Jubileumi EEAC éves konferencia

Az EEAC (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils) 2017. október 12-13. között jubileumi, 25.-ik éves konferenciáját és közgyűlését tartotta Maastrichtban .

Az ünnepi konferencia témája a 2030 Agenda felé és azon túl volt. A cél egy kölcsönös együttműködés, hatékony párbeszéd kialakítása az európai polgárság, a tudomány és a politika között a fenntarható fejlődés érdekében. Magyarországot a konferencián az EEAC tagjai: a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) és az Országos Környezetvédelmi Tanács (OKT) tagjai képviselték.

A közös siker érdekében a politika, a tudomány és a társadalom kapcsolatát át kell gondolni. Erre adott kiváló lehetőséget a konferencia, ahol a vitaindító előadások után kerekasztal-beszélgetéseken folytatódott tovább a munka. 

A konferenciára rendhagyó módon minden tagszervezet delegálhatott fiatalokat, hogy megvitassák Európa fenntarthatósági és környezetvédelmi jövőképét a következő negyedszázadra. Az közösen kialakított víziót a fiatalok szóvivői bemutathatták a konferencián.

Az NFFT egyik delegáltja, a Debreceni Egyetem hallgatója, Pálfi Zsuzsanna így vélekedett a konferenciáról: " Egy nagyon jó kezdeményezés volt arra, hogy egy közös párbeszéd, információcsere, ötlet áramlás induljon el a fiataloktól kezdve egészen a befolyásosabb személyek között.

Az egész esemény abban erősített meg, hogy ameddig mi a hétköznapi életünkben nem változtatjuk meg a gondolkodásmódunkat és az értékrendünket, addig a döntéshozók sakk matt helyzetben vannak. Nem tudnak hatékony lépéseket tenni a fenntarthatóságért és a környezetvédelemért. Amit tehetünk, azok a mindennapi CSELEKEDETEK. Ahogy az interjúmban is hangsúlyozom, mindenkinek tennie kell azért,hogy egy jobb és fenntarthatóbb Európában éljünk."


Nagy kép
A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.
Nagy kép
A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).
Nagy kép
A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.
Nagy kép
A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.