Eseménynaptár Eseménynaptár

09.04.

2018. szeptember 4.

Sub-group Meeting on Environment and Natural Resource efficiency, Brussels

09.27.

2018. szeptember 27 - 28.

XX. Hulladékhasznosítási Konferencia,
Gyula

10.01.

2018. október 1 - 2.

ESDN Annual Conference 2018, Vienna

10.10.

2018. október 10 - 12.

26th EEAC Annual Conference, Berlin

Hírek Hírek

Vissza

Idei utolsó Tanácsülését tartja az NFFT

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács soron következő ülését 2017. december 7-én, 10 órai  kezdettel tartja a Parlament Tisza Kálmán Termében (főemelet 37-38.).

A Tagok az ülésen a szavaznak a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia második előrehaladási jelentésének elfogadásáról. A jelentéshez módosító javaslatokat november 21-éig lehetett benyújtani, ezekről a Szakmai Egyeztető Munkabizottság november 22-i ülése döntött.

A Tanácsülésen megvitatásra és elfogadásra kerül a 2018. évi átmeneti munkaterve és a költségvetése, és tájékoztatót tart dr. Pulay Gyula az Állami Számvevőszék lehetőségeiről a fenntarthatósági célok elérésében, illetve a teljesítményellenőrzés nemzetközi keretrendszeréről.

Az ülésen beszámolót tartanak az EEAC jubileumi, 25. éves konferenciájáról és közgyűléséről az NFFT és az Országos Környezetvédelmi Tanács pályázaton kiválasztott, a konferencián résztvevő fiatal delegáltjai: Enesei Anna, Márk István, Pálfi Zsuzsa, Szkiba Veronika.

Az ülés utolsó napirendi pontjaként vitaindító előadás tart Vida Gábor akadémikus, a Tanács tagja az NFFT 2014-2018-as parlamenti ciklusban végzett tevékenységéről,  és a fenntarthatóság helyzetéről.
 

 


Nagy kép
A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.
Nagy kép
A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).
Nagy kép
A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.
Nagy kép
A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.