Eseménynaptár Eseménynaptár

11.20.

2018. november 20.

Víz napja Konferencia, PMIKIK

11.27.

2018. november 27 - 28.

European Resources Forum 2018, Berlin

11.29.

2018. november 29.

Regionális fenntarthatóság és erőforrás-gazdálkodás a negyedik ipari forradalom felé vezető úton konferencia, MTA, BME GTK

12.07.

2018. december 7.

NFFT Ünnepi Tanácsülés

Hírek Hírek

Vissza

Nemzetközi konferenciát tartott az UNECE Fenntartható Fejlődési Regionális Fóruma

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (Economic Commission for Europe – UNECE) Fenntartható Fejlődési Regionális Fóruma két napos nemzetközi konferenciát tartott 2018. március 1-2-án., a Genfi Nemzetközi Konferencia Központban. A konferencián hazánkat a kormányzati delegáltak mellett Dr. Bartus Gábor, az NFFT titkára képviselte.

A Fenntartható Fejlődés Regionális Fórum (RFSD) feladata nyomon követni és felülvizsgálni az AGENDA 2030-ban megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) végrehajtását az UNECE régióban. A minél sikeresebb implementáció érdekében a cél a gyakorlatba átültethető, praktikus tudáscsere, amit különböző nemzetközi platformokon biztosítnak.

A konferencián a 17 fenntartható fejlődési cél közül 5 céllal (6, 7, 11, 12, 15) foglalkoztak a résztvevők. A kerekasztal beszélgetéseken a vitaindító témákon túl a tagországok az SDG-hez kapcsolódó esettanulmányokat is bemutattak.

6. SDG Kerekasztal: A vízhez és a köztisztasághoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és fenntartható víz- és szennyvízgazdálkodás

Az UNECE régióban valóra vált a vízhez és a csatornázáshoz való egyetemes hozzáférés. Erről mutatott be esettanulmányt Románia, Szerbia, Portugália és az Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Ifjúsági Koalíció. A résztvevők meghallgathattak egy svájci esettanulmányt A víz megosztása: a versengő igények kiegyensúlyozása a csökkenő erőforrások kontextusában címmel.

7. SDG Kerekasztal: Megfizethető, megbízható, fenntartható és korszerű energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára

Az energia rendszer hatékonyságának javítása témához kapcsolódó esettanulmányt Ukrajna mutatta be, fókuszálva a 2030-as energia átalakításának támogatására.

11. SDG Kerekasztal: Befogadó, biztonságos, ellenállóképes és fenntartható városok és egyéb települések kialakítása

A fenntartható városokra való áttérés kihívásairól és lehetőségeiről mutatott be esettanulmányt Belgium, Olaszország, Glasgow Városi Tanácsa és az Európa Tanács Fejlesztési Bank. A rugalmas és fenntartható városok és az emberi települések támogatásának témájában REC Kaukázus, Kirgiz Köztársaság, Orosz Föderáció, Északi Miniszterek Tanácsa és Olaszország osztotta meg esettanulmányait.

12. SDG: Kerekasztal: Fenntartható fogyasztási és termelési módok kialakítása

A kerekasztal témája a fenntartható fogyasztásra és termelésre vonatkozó sikeres megközelítések a 2030-ig, az ehhez kapcsolódó esettanulmányokat Svájc, Románia, Svédország, Lettország és Kazahsztán mutatta be. „Egy körkörös gazdaság felé: a fenntartható értékláncok innovációja” címmel Hollandia, Északi Miniszterek Tanácsa, Csehország, Montenegró és Szlovénia mutatta be a témához kapcsolódó esettanulmányait.

15. SDG Kerekasztal: A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának elősegítése, fenntartható erdőgazdálkodás, sivatagosodás megfékezése, a talaj állapotromlásának megállítása és visszafordítása, a biológiai sokféleség eltűnésének megfékezése

Fenntartható erdőgazdálkodás és fenntarthatósági célok (SDG) kapcsolatáról mutatott be esettanulmányt Lengyelország, Kazahsztán, az Európai Hálózatintegráció, az IKEA svédországi anyacége, Ausztria és Finnország. A kerekasztal témája volt ezenfelül a biodiverzitás megőrzésének fontossága és lehetőségei is.

„A szekciókban bemutatott számos pozitív példa, esettanulmány ellenére a konferencia még azt a nem túl biztató képet mutatta, hogy a fenntarthatóság mellett való szóbeli elköteleződés nem mindig párosul azzal a képességgel, hogy a gyakorlati döntéshozatal során a fenntartható fejlődés zsinórmértékét rendszeresen és átfogóan érvényesítsük a szakpolitikákban. Ezért van, hogy az előremutató egyes projektek szigetszerűek maradnak, tanulságaik nem válnak a társadalmi-gazdasági rendszereket és mechanizmusokat érdemben megváltoztatóvá. A fenntarthatóság még csak egymással nem összekapcsolódó projektekben van jelen, nem vált a mindennapi gondolkodásunk részévé, szempontjává” – vonta meg a konferencia mérlegét az NFFT titkára.


Nagy kép
A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.
Nagy kép
A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).
Nagy kép
A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.
Nagy kép
A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.