Eseménynaptár Eseménynaptár

11.20.

2018. november 20.

Víz napja Konferencia, PMIKIK

11.27.

2018. november 27 - 28.

European Resources Forum 2018, Berlin

11.29.

2018. november 29.

Regionális fenntarthatóság és erőforrás-gazdálkodás a negyedik ipari forradalom felé vezető úton konferencia, MTA, BME GTK

12.07.

2018. december 7.

NFFT Ünnepi Tanácsülés

Hírek Hírek

Vissza

NFFT 3.Tanácsülés

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2017. évi harmadik tanácsülésére szeptember 28-án, csütörtökön, 10 órai kezdettel a Parlament felújított Delegációs termében került sor. Az ülés napirendjén egy téma szerepelt:

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia második előrehaladási jelentése (2015-16) szövegtervezetének vitája

A 2013 márciusában az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia a nemzeti erőforrásaink hosszú távú megőrzésének és fejlesztésének koncepcióját adta, 34 célt és 77 teendőt (eszközcélt) megjelölve a 2024-ig terjedő időszakra.

A kétévente rendszeresen készülő előrehaladási jelentés célja, hogy

  1. indikátorok és minőségi elemzés segítségével nyomonkövessük a nemzeti erőforrásaink állapotát;
  2. leltárba szedjük az elmúlt két éves időszakban kezdeményezett, megvalósított társadalmi válaszlépéseket, intézkedéseket (a Kormány beszámolóját a Keretstratégia megvalósítását szolgáló 2015-2016-os kormányzati intézkedésekről teljes terjedelmében melléklet tartalmazza),

•visszajelzést adjunk a társadalom számára, hogy a fenntarthatósági átmenetben mennyi fejlődés történt, mely területeken értünk el számottevő haladást, s hol van szükség az eddiginél jelentősebb erőfeszítésekre.

A Tanács az első előrehaladási jelentést 2015-ben készítette el a 2013-14-es időszakot értékelve. Jelenleg a 2015-16 fejleményeit bemutató második előrehaladási jelentés elkészítése folyik, a jelentés végső változatát várhatóan 2017. december 7-i ülésén fogadhatja el a Tanács.

Ezen az ülésünkön a Tanács tagjai általánosságban és részleteiben is megvitatták az előrehaladási jelentés szövegtervezetét. A tanácstagok kérdései, kritikái és javaslatai alapján a jelentés szerkesztői a következő két hónapban tovább dolgoznak a szövegen.

Napirend előtt a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, dr. Vukovich Gabriella bemutatta a Tanácsnak a KSH frissen elkészült fenntartható fejlődési indikátor kötetét, ami a jelentés elkészítéséhez felhasznált egyik legfontosabb forrás.


Nagy kép
A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.
Nagy kép
A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).
Nagy kép
A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.
Nagy kép
A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.