Az NFFT tagjait a delegáló szervezetek saját döntési szabályaik szerint jelölik ki. Az érintett szervezetek vezetőit az NFFT elnöke kéri fel delegáltjaik megválasztására. A civilek - a zöld szervezetek kivételével, akik saját éves országos találkozón delelgálnak - választási fórum keretében hoznak döntést.  

Az NFFT tagjai kötelesek a Tanács és a tagságuk szerinti Munkabizottságok ülésein részt venni. Az NFFT üléséről távol maradó tag nem helyettesíthető, de az ülés napirendi pontjaihoz kapcsolódó kérdéseit, észrevételeit és javaslatait írásban benyújthatja.

A Tanács tagjainak munkáját a Titkárság segíti.

A jelenlegi Tanács 2017. február 21.-től hatályos, szavazati jogú tagú száma 31 fő. A Tanács 16 főtől határozatképes.

Delegáló

Delegált

Országgyűlés

Kövér László, a Tanács elnöke

Kormány

Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, a Tanács társelnöke – képviseli: V.Németh Zsolt helyettes államtitkár

A parlamenti pártok képviselőcsoportjai

Aradszki András, országgyűlési képviselő, Kereszténydemokrata Néppárt
Bencsik János, országgyűlési képviselő, FIDESZ Magyar Polgári Szövetség

Kepli Lajos, országgyűlési képviselő, JOBBIK Magyarországért Mozgalom – Párt,

Schmuck Erzsébet, országgyűlési képviselő, Lehet Más a Politika, a Tanács társelnöke

Tóbiás József, országgyűlési képviselő, Magyar Szocialista Párt

Magyar Tudományos Akadémia

Náray-Szabó Gábor, akadémikus, a Tanács társelnöke
Németh Tamás, akadémikus

Vida Gábor, akadémikus

Gazdasági kamarák

Obreczán Ferenc, elnöki tanácsadó, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Parragh László, elnök, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Egyházak

Karsay Eszter református lelkész

Kodácsy-Simon Eszter evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója

Szakszervezetek

Földiák András, elnök, Szakszervezetek Együttműködési Fóruma

Palkovics Imre, elnök, Munkástanácsok Országos Szövetsége

Munkaadói szervezetek

Gablini Gábor, társelnök, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)

Dr. Zs. Szőke Zoltán, elnök, Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége (ÁFEOSZ)

Önkormányzati szövetségek

Fábián Zsolt, főtitkár, Magyar Önkormányzatok Szövetsége

MTESZ

Veress Gábor, elnök, Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ)

Magyar Rektori Konferencia

Sándorné Dr. Kriszt Éva, társelnök, Magyar Rektori Konferencia

Nemzeti és etnikai kisebbségek

Csúcs Lászlóné, lengyel nemzetiségi szószóló

Giricz Vera, ruszin nemzetiségi szószóló

Szociális és egészségügyi civil szervezetek

Cser Ágnes, Hetedik Szövetség

Nékám Lajos Kristóf, Magyar Allergia Szövetség

Környezet-és természetvédő civil szervezetek

Farkas István, ügyvezető elnök, Magyar Természetvédők Szövetsége, a Tanács társelnöke
Sipos Katalin, igazgató, WWF

Réteg-és korosztályi civil szervezetek

Jakus László, Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület
Németh Gergely, Magyar Prevenciós Alapítvány

Oktatási és kulturális civil szervezetek

Lomniczi Gergely, főtitkár, Országos Erdészeti Egyesület

Molnár Zoltán, Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége

 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Tiszteletbeli Elnöke
 

Delegáló

Delegált

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács

Szili Katalin

 

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács állandó meghívottainak névsora

 

Delegáló

Delegált

Alapvető Jogok Biztosának
Jövő Nemzedékekért Felelős Helyettese

Bándi Gyula, az alapvető jogok biztosának helyettese

Központi Statisztikai Hivatal

Vukovich Gabriella, elnök

Köztársasági Elnöki Hivatal

Kőrösi Csaba, igazgató, KEH Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága

Magyar Katolikus Egyház

Főtisztelendő Beran Ferenc, plébános, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának docense

Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

Podmaniczky László, elnökségi tag

Nemzeti Gazdasági és
Társadalmi Tanács

Tarján Lászlóné  Tajnafői Anna, az NGTT delegáltja

Országgyűlés Fenntartható
Fejlődés Bizottsága

Sallai Róbert Benedek, a Bizottság elnöke

Országos Környezetvédelmi Tanács

Bulla Miklós, főtitkár