Hírek

Az V.Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) és Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA) bemutatása (2021/2. online műhelyértekezlet)

Az NFFT Szakmai Egyeztető Munkabizottsága március 4-én megtartotta ezévi második online műhelyértekezletét, ahol az ötödik Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) és Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA) bemutatása volt a téma. A vitaindító előadást László Tibor Zoltán, környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár (AM), Balczó Bertalan, természetvédelemért felelős helyettes államtitkár (AM) tartották.

A 2021-2026 közötti időszakra szóló NKP feladata, hogy meghatározza az ország környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges feladatokat és eszközöket. László Tibor előadásában ismertette a program eredményeit, többek között a vízhálózatba és a csatornahálózatba bekapcsolt lakások arányának növekedését, az ivóízi irányelveknek megfelelő települések számának és az ökológiai gazdálkodásba bevont mezőgazdasági területek arányának növekedését, a hulladékkezelés javulását. A helyettes államtitkár emellett kihangsúlyozta a fenntartható termelési és fogyasztási szokások, a hulladékképződés, az ÜHG kibocsátás, a fenntartható innováció és szemlélet, valamint a természeti értékek védelmének területén még sok a kihívás. A program átfogó, stratégia és horizontális célokkal igyekszik javítani ezeken.

Balczó Bertalan a vitaindító előadásában felhívta a figyelmet számos külső és belső kihívásram, amely megfelelő válaszok nélkül természeti értékeink elvesztésének irányába hat.

A Magyarországon is markánsan jelentkező globális folyamatok, mint a klímaváltozás, az invazív fajok elterjedése, a fokozódó területhasználat, élőhelyek pusztulása és illegális területhasználat. A természetvédelmi helyzet értékelése alapján a következő trendekre lehet következtetni: jelentős a stabil és javuló trendet mutató fajok aránya (61%), ezzel szemben az élőhelyeken a romló tendenciák dominálnak (51%). Máig megoldatlan probléma a túlszaporodó vadállomány és az idegenhonos halfajok (a 90 halfajból álló halfauna 30%-a idegenhonos halfaj). Ezek megoldása komplex társadalmi, gazdasági kérdés, kizárólag természetvédelmi eszközökkel nem kezelhető. A 2021-2026 időszak fő célkitűzései tartoznak a biológiai sokféleség megőrzése, az ökoszisztéma szolgáltatások hanyatlásának megállítása, a hazai zöld infrastuktúra fejlesztése, az ökoszisztémák és szolgáltatásai feltérképezése, értékelése, élőhely rekonstrukció és az invazív fajok elleni fellépés.

TÁRKI tanulmány a hazai lakosság környzetvédelemmel kapcsolatos attitűdjéről_2


TÁRKI tanulmány a hazai lakosság környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdjéről_3

TÁRKI tanulmány a hazai lakosság környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdjéről_1


TÁRKI tanulmány a hazai lakosság környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdjéről_3

TÁRKI tanulmány a hazai lakosság környzetvédelemmel kapcsolatos attitűdjéről_2