Hírek

null Nemzetközi konferenciát tartott az UNECE Fenntartható Fejlődési Regionális Fóruma

csm_RFSD_3c080e0c26

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (Economic Commission for Europe – UNECE) Fenntartható Fejlődési Regionális Fóruma két napos nemzetközi konferenciát tartott 2018. március 1-2-án., a Genfi Nemzetközi Konferencia Központban. A konferencián hazánkat a kormányzati delegáltak mellett Dr. Bartus Gábor, az NFFT titkára képviselte.

A Fenntartható Fejlődés Regionális Fórum (RFSD) feladata nyomon követni és felülvizsgálni az AGENDA 2030-ban megfogalmazott fenntartható fejlődési célok (SDG) végrehajtását az UNECE régióban. A minél sikeresebb implementáció érdekében a cél a gyakorlatba átültethető, praktikus tudáscsere, amit különböző nemzetközi platformokon biztosítnak.

A konferencián a 17 fenntartható fejlődési cél közül 5 céllal (6, 7, 11, 12, 15) foglalkoztak a résztvevők. A kerekasztal beszélgetéseken a vitaindító témákon túl a tagországok az SDG-hez kapcsolódó esettanulmányokat is bemutattak.

6. SDG Kerekasztal: A vízhez és a köztisztasághoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és fenntartható víz- és szennyvízgazdálkodás

Az UNECE régióban valóra vált a vízhez és a csatornázáshoz való egyetemes hozzáférés. Erről mutatott be esettanulmányt Románia, Szerbia, Portugália és az Európai Környezetvédelmi és Egészségügyi Ifjúsági Koalíció. A résztvevők meghallgathattak egy svájci esettanulmányt A víz megosztása: a versengő igények kiegyensúlyozása a csökkenő erőforrások kontextusában címmel.

7. SDG Kerekasztal: Megfizethető, megbízható, fenntartható és korszerű energiához való hozzáférés biztosítása mindenki számára

Az energia rendszer hatékonyságának javítása témához kapcsolódó esettanulmányt Ukrajna mutatta be, fókuszálva a 2030-as energia átalakításának támogatására.

11. SDG Kerekasztal: Befogadó, biztonságos, ellenállóképes és fenntartható városok és egyéb települések kialakítása

A fenntartható városokra való áttérés kihívásairól és lehetőségeiről mutatott be esettanulmányt Belgium, Olaszország, Glasgow Városi Tanácsa és az Európa Tanács Fejlesztési Bank. A rugalmas és fenntartható városok és az emberi települések támogatásának témájában REC Kaukázus, Kirgiz Köztársaság, Orosz Föderáció, Északi Miniszterek Tanácsa és Olaszország osztotta meg esettanulmányait.

12. SDG: Kerekasztal: Fenntartható fogyasztási és termelési módok kialakítása

A kerekasztal témája a fenntartható fogyasztásra és termelésre vonatkozó sikeres megközelítések a 2030-ig, az ehhez kapcsolódó esettanulmányokat Svájc, Románia, Svédország, Lettország és Kazahsztán mutatta be. „Egy körkörös gazdaság felé: a fenntartható értékláncok innovációja” címmel Hollandia, Északi Miniszterek Tanácsa, Csehország, Montenegró és Szlovénia mutatta be a témához kapcsolódó esettanulmányait.

15. SDG Kerekasztal: A szárazföldi ökoszisztémák védelme, helyreállítása és fenntartható használatának elősegítése, fenntartható erdőgazdálkodás, sivatagosodás megfékezése, a talaj állapotromlásának megállítása és visszafordítása, a biológiai sokféleség eltűnésének megfékezése

Fenntartható erdőgazdálkodás és fenntarthatósági célok (SDG) kapcsolatáról mutatott be esettanulmányt Lengyelország, Kazahsztán, az Európai Hálózatintegráció, az IKEA svédországi anyacége, Ausztria és Finnország. A kerekasztal témája volt ezenfelül a biodiverzitás megőrzésének fontossága és lehetőségei is.

„A szekciókban bemutatott számos pozitív példa, esettanulmány ellenére a konferencia még azt a nem túl biztató képet mutatta, hogy a fenntarthatóság mellett való szóbeli elköteleződés nem mindig párosul azzal a képességgel, hogy a gyakorlati döntéshozatal során a fenntartható fejlődés zsinórmértékét rendszeresen és átfogóan érvényesítsük a szakpolitikákban. Ezért van, hogy az előremutató egyes projektek szigetszerűek maradnak, tanulságaik nem válnak a társadalmi-gazdasági rendszereket és mechanizmusokat érdemben megváltoztatóvá. A fenntarthatóság még csak egymással nem összekapcsolódó projektekben van jelen, nem vált a mindennapi gondolkodásunk részévé, szempontjává” – vonta meg a konferencia mérlegét az NFFT titkára.

TÁRKI tanulmány a hazai lakosság környzetvédelemmel kapcsolatos attitűdjéről_2


TÁRKI tanulmány a hazai lakosság környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdjéről_3

TÁRKI tanulmány a hazai lakosság környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdjéről_1


TÁRKI tanulmány a hazai lakosság környezetvédelemmel kapcsolatos attitűdjéről_3

TÁRKI tanulmány a hazai lakosság környzetvédelemmel kapcsolatos attitűdjéről_2