Hírek

Vissza NFFT Tanácsülés

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2023. évi első ülését március 31-én, pénteken 10 órai kezdettel a Parlament Pázmándy Dénes termében (főemelet 11.) tartotta meg.

Az ülés első részében az éghajlatvédelem, ezen belül Magyarország klímasemlegességi vállalásának teljesüléséhez vezető út értékelése volt a téma. A Green Policy Center kutatóintézet elkészítette hazánk első klímasemlegességi előrehaladási jelentését, amit az intézet vezetője, Huszár András ismertet a Tanáccsal, amit izgalmas vita követett.

Az ülés másik fő témája Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tájékoztató előadása volt a nemzeti iparfejlesztési stratégia tervezési folyamatáról, a stratégia tervezett céljairól és eszközeiről. A Tanács ezt követően kérdéseket tett fel a tartalmának fenntarthatósági vonatkozásában. A Tanács tagjainak véleménye, szakmai-tudományos szempontjai így beépülhetnek a stratégia tartalmába.

A Tanács továbbá megvitatta és elfogadta az előző évi tevékenységeiről készített beszámolót, valamint ez évi munkatervét és költségvetését.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó