Eseménynaptár

12.09.

2021. december 9.

NFFT Tanácsülés

11.30.

2021. november 30 - 1.

ESDN konferencia

11.29.

2021. november 29 - 5.

Planet Budapest 2021

11.17.

2021. november 17 - 19.

EEAC éves konferencia

Hírek

Újra ülésezik az NFFT

A 2020-as világjárvány a Tanács életére is gyökeres hatással volt. Az NFFT plenáris üléseit  online műhelyértekezletekkel helyettesítettük, ahol a Tanács tagjai folyamatosan tájékozódhattak a fenntartható fejlődést érintő kormányzati előterjesztésekről, tervekről, illetve a fenntarthatósággal kapcsolatos fontosabb társadalmi-gazdasági folyamatokról.  

2019 decembere után november 4-én, csütörtökön újra személyes részvétellel ülésezik az NFFT, azonban az elővigyázatosság jegyében ezúttal csak a tagok, állandó meghívottak és a felkért előadók lehetnek jelen.

A Tanács Elnöksége által javasolt napirend:

A Tanács 2020. évi működéséről szóló beszámoló, valamint a 2021. évi munkaterv és költségvetés elfogadása. Előterjesztő: Bartus Gábor, a Tanács titkára.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításáról szóló negyedik előrehaladási jelentés általános vitája. Előterjesztő: Bartus Gábor, a Tanács titkára és dr. Rácz András államtitkár, a Tanács Kormány által delegált társelnökének képviseletében.

A Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5) és a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia tervezeteinek vitája. Előterjesztő: dr. Rácz András, környezetügyért felelős államtitkár (Agrárminisztérium).

Ember

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.