Eseménynaptár

03.04.

2021. március 4.

Szakmai Egyeztető MB-online műhelyértekezlet

02.18.

2021. február 18.

NFFT Munkacsoport ülés-online

01.26.

2021. január 26.

EEAC workshop

11.15.

2020. november 15.

Zöldgömb Fesztivál-online

Hírek

null 2021 első online műhelyértekezletét tartotta az NFFT Szakmai Egyeztető Munkabizottsága!

Az NFFT Szakmai Egyeztető Munkabizottsága 2021-ben is folytatja munkáját! Az idei első online műhelyértekezlet témája az építőipar karbon lábnyomának csökkentési lehetőségei voltak. A vitataindító előadást Beleznay Éva, fenntarthatósági szakértő, Dr. Magyar Zoltán, a BMGE docense és Petrovszki Krisztián, Clean-Way Kft. ügyvezetője tartotta. A harmadik Előrehaladási Jelentésben kirajzolódott, hogy a gazdaság növekedési pályájának a motorja építőipar, ez viszont a növelte a környezetterhelést és az anyagfelhasználást, a 2018-as cselekvési terv javaslatában pedig az építőipar, mint a fenntarthatósági átmenet egyik kulcsterülete szerepel.
A jövő egyik legnagyobb kihívása tehát, hogyan építsünk anyagtakarékos módon?
Ahogy a műhelyértekezleten kiemelték, ehhez szükséges a természeti erőforrások éa az ökoszisztéma növelése, a fenntartható építészethez kapcsolódó jogszabályi háttér megteremte. A magas energiahatékonyságú és dekarbonizált épületállomány eléréséhez fontos a hosszútávú épületfelújítási stratégia. Az építési és bontási hulladék kezelésében is sürgős megoldás szükséges, hiszen ma Magyarországon az újrahasznosíthatóság ellenére az illegálisan lerakott hulladék 40-50%-a bontási hulladék, ezért növelni kell az építkezések körökörösségét a beruházások és a hulladékhasznosítók összekapcsolásával illetve az új beruházások esetében meg kell emelni az újrahasznosított alapanyagok kötelező arányát.

Ember

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.