Elfogadta a negyedik Előrehaladási Jelentést az NFFT - NFFT

Eseménynaptár

05.30.

2023. május 30 - június 2.

World Circular Economy Forum 2023

05.25.

2023. május 25.

NFFT Tanácsülés

05.22.

2023. május 22 - 23.

ESDN workshop

04.21.

2023. április 21.

Science-based Sustainabilty Policy Conference

Beágyazott alkalmazások

Humán_Sári_

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Hírek

Vissza Elfogadta a negyedik Előrehaladási Jelentést az NFFT

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2021. december 9-én, csütörtökön online ülést tartott.
A Tanács Elnöksége által javasolt napirend szerint a tagok elfogadták a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításáról szóló negyedik Előrehaladási Jelentést.
A dokumentumhoz még 2021 év elején készült el a tudományos háttéranyag, ami alapján a Tagok szeptember első felében kapták meg az első szövegváltozat. Erről a novemberi Tanácsülésen zajlott alapos vita, majd a Szakmai Egyeztető Munkabizottság az előterjesztetett módosító javaslatokkal véglegesítette a jelentéset.
A tagok a vírushelyzet miatt írásában szavaztak, ez alapján az NFFT elfogadta a IV. Előrehaladási Jelenést.
A dokumentum elérhető az NFFT honlapján az alábbi linken:
Az éghajlatvédelmi nemzetközi együttműködés aktuális fejleményeiről, főképpen a COP26-ról és az ebből adódó hazai feladatokról tartott vitaindító előadást Steiner Attila államtitkár (ITM), majd a fenntartható közlekedés fejlesztés kihívásairól és a kormányzati stratégiai elképzeléseiről Dr. Kiss Diána beszélt ( ITM Közlekedéspolitikáért felelős Államtitkárság) . Az előadást követő vitán szó volt a tervezett köz- és vasútfejlesztések és a biodiverzitás, a természeti erőforrások védelme közötti kapcsolatról.

sdg wellbeing


EHJ!videó2


videó 3


hirek videó