Műhelytanulmányok Műhelytanulmányok

           

A TTIP komplex
hatásvizsgálata a magyar gazdaságra, 2015

A TTIP lehetséges hatásai a fenntartható fejlődésre Magyarországon,2014

Az NFFS Monitoring Kézikönyvének kidolgozása, 2014

A környezetvédelmi intézkedések hasznainak közgazdasági értékelése, 2014

Gazdasági növekedés és fenntarthatóság, 2014

Előzetes Fenntarthatósági Vizsgálat (EVF) módszertana, 2013

A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon, 2013

A társadalmi tőke hazai fejlesztésére vonatkozó politikák áttekintése, 2013

A fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei, 2013

Természeti erőforrások mutatói, 2013

A fenntartható fejlődés makrogazdasági mutatói, 2013

Javaslat a fenntartható fejlődés társadalmi indikátorainak mérésére, 2012

Helyi termékek és termelői önszerveződés, 2012

A fenntartható foglalkoztatáspolitika alapvonalai, 2012

Határontúli fenntarthatósági stratégiák, 2012

Az oktatás szerepe a nemzeti erőforrások fejlesztésében, 2012

Az energiapolitika és a klímavédelmi stratégia kérdései, 2011

Társadalmi értékek és a fenntartható fejlődés, 2011

       

 

Integrációs alkotmány, 2011

Fenntartható életpálya-finanszírozás, 2011