Műhelytanulmányok

A fenntartható életmód felé való átmenet szakpolitikai lehetőségei, 2013 (9)
A fenntartható fejlődés makrogazdasági mutatói, 2013 (11)
A fenntartható foglalkoztatáspolitika alapvonalai, 2012 (14)
A fenntarthatóság felé való átmenet jó példái Magyarországon, 2013 (7)
A társadalmi tőke hazai fejlesztésére vonatkozó politikák áttekintése, 2013 (8)
A TTIP komplex hatásvizsgálata a magyar gazdaságra, 2015 (1)
A TTIP lehetséges hatásai a fenntartható fejlődésre Magyarországon,2014 (2)
Az energiapolitika és a klímavédelmi stratégia kérdései, 2011 (17)
Az NFFS Monitoring Kézikönyvének kidolgozása, 2014 (3)
Az oktatás szerepe a nemzeti erőforrások fejlesztésében, 2012 (16)
Előzetes Fenntarthatósági Vizsgálat (EVF) módszertana, 2013 (6)
Fenntartható életpálya-finanszírozás, 2011 (19)
Fenntartható fejlődési kulcsindikátorok - természeti erőforrások mutatói, 2013 (10)
Gazdasági növekedés és fenntarthatóság, 2014 (5)
Határontúli fenntarthatósági stratégiák, 2012 (15)
Helyi termékek és termelői önszerveződés, 2012 (13)
Javaslat a fenntartható fejlődés társadalmi indikátorainak mérésére, 2012 (12)
Környezetpolitikai alternatívák értékelése: a környezetvédelmi intézkedések hasznainak közgazdasági értékelése, 2014 (4)
Társadalmi értékek és a fenntartható fejlődés, 2011 (18)