Hírek

A Szakpolitikai Munkabizottság június 26-án tartott ülésén folytatódott a második Nemzeti Fenntartható Fejlődási Keretstratégia tervezési folyamata. A résztvevők részletesen megvitatták az eddig beérkezett javaslatokat. Az II. NFFS előkészítése az őszi plenáris üléseken folytatódik.


A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2024. évi második ülését május 10-én tartotta a Parlament Pázmándy Dénes termében. Az ülés központi témája Magyarország EU Tanácsi elnöksége 2024 második félévében.

Az ülésen a magyar elnökség prioritásait, terveit, különösen annak fenntartható fejlődéssel kapcsolatos vonatkozásait dr. Raisz Anikó államtitkár asszony (Energiaügyi Minisztérium), a Tanács társelnöke ismertette.

A Tanács az ülésen folytatta a második Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia tervezetének előkészítését is.


2024. március 13-án tartotta idei első ülését a Parlamentben a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. Az ülés elején immár hagyományosan Dr. Raisz Anikó államtitkár asszony (Energiaügyi Minisztérium), a Tanács társelnöke adott tájékoztatást az aktuális Európai Uniós jog- és stratégiaalkotási folyamatokról, majd az NFFT tagok egyöntetű szavazással elfogadták a beszámolót a Tanács 2023. évi munkájáról, valamint a Tanács 2024. évi munkatervét és költségvetését.


A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2023. évi negyedik ülését két tartózkodás mellett elfogadta a 2021-2022 időszak fenntarthatósági helyzetét és folyamatait értékelő ötödik Előrehaladási jelentést. A jelentésről korábban a Szakpolitikai Egyeztető Munkabizottság tartott részeletes vitát.

Az ülésen résztvevőket immár második alkalommal tájékoztatta Dr. Raisz Anikó államtitkár (Energiaügyi Minisztérium), a Tanács társelnöke az aktuális Európai Uniós jog- és stratégiaalkotási folyamatokról.


November 22-én az NFFT Szakpolitikai Egyeztető Munkabizottsága részeletes vitán tárgyalta meg a készülő ötödik Előrehaladási jelentéshez beérkezett módosító javaslatokat.

A végleges szövegről a tanácstagok a decemberi tanácsülésen szavaznak.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó