Hírek

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2023. évi negyedik ülését két tartózkodás mellett elfogadta a 2021-2022 időszak fenntarthatósági helyzetét és folyamatait értékelő ötödik Előrehaladási jelentést. A jelentésről korábban a Szakpolitikai Egyeztető Munkabizottság tartott részeletes vitát.

Az ülésen résztvevőket immár második alkalommal tájékoztatta Dr. Raisz Anikó államtitkár (Energiaügyi Minisztérium), a Tanács társelnöke az aktuális Európai Uniós jog- és stratégiaalkotási folyamatokról.


November 22-én az NFFT Szakpolitikai Egyeztető Munkabizottsága részeletes vitán tárgyalta meg a készülő ötödik Előrehaladási jelentéshez beérkezett módosító javaslatokat.

A végleges szövegről a tanácstagok a decemberi tanácsülésen szavaznak.


A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elindította a 2025-től életbe lépő második Keretstratégia tervezési folyamatát. A Tanács szeretné, hogy a szakmai szervezetek és a civilek széles köre megismerje a Keretstratégia tervezési módszertanát és ötleteket adjon a tartalmi és formai elemekhez.  Az egyeztetési folyamat állomásai:


A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2023. évi harmadik ülésére október 27-én került sor.
Az ülésen a Tanács első, általános vitában tárgyalta meg Dr. Bartus Gábor NFFT titkár felvezető előadása utána az NFFS ötödik előrehaladási jelentésének tervezetét. Az előrehaladási jelentések elkészítése kétévente az NFFT feladata. A most készülő jelentés a 2021-2022-es időszakban vizsgálja a fenntarthatóság helyzetét és trendjeit Magyarországon.

Az elhunyt Németh Tamás akadémikus helyére a Magyar Tudományos Akadémia Báldi András és Halmai Péter mellé Szathmáry Eörs evolúcióbiológus professzort, az MTA Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnökét delegálta.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó