Hírek

Megtartotta 2017. évi első ülését az NFFT

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2017. április 6-án megtartotta ez évi első ülését a Parlament Tisza Kálmán Termében.

Az ülésen elsőként elfogadásra került a Tanács 2017. évi munkatervének és költségvetésének megtárgyalása és elfogadása, beszámoló a 2016. évi munkáról. A munkaterv és költségvetés előterjesztője az Elnökség nevében dr. Bartus Gábor titkár.

A Tanácsülésen ezután a génmegőrzés hazai koncepciója, a génbankok szerepe a természeti értékeink megőrzésének ügyében adott tájékoztatást V. Németh Zsolt államtitkár (Földművelésügyi Minisztérium) és dr. Mezőszentgyörgyi Dávid miniszteri biztos.

A következő napirendi pontban a második Nemzeti Éghajlatvédelmi Stratégia (NÉS-2) tervezetének fenntarthatósági vonatkozásainak vitája következett. Vitaindító, tájékoztató előadást tartott dr. Makai Martina, helyettes államtitkár (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium).

A stratégia vitaanyaga elérhető a Kormány honlapján:  

http://www.kormany.hu/download/f/6a/f0000/N%C3%89S_2_strat%C3%A9gia_2017_02_27.pdf#!DocumentBrowse


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó