Hírek

Pályázati felhívás

 

Pályázati felhívás egyetemi, főiskolai hallgatók részére európai fenntarthatósági konferencián való aktív részvételre!

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (az Országgyűlés tanácsadó testülete) pályázatot hirdet az Európai Környezetvédelmi és Fenntartható Fejlődési Tanácsok (EEAC) 25. éves konferenciáján való részvételre magyarországi egyetemi és főiskolai hallgatók számára az alábbiak szerint.

A pályázat tárgya

Az NFFT (lásd: http://www.nfft.hu/) 2009 óta tagja a Tanácshoz hasonló, európai országokbeli szervezeteket tömörítő EEAC-nek (lásd: http://eeac.eu/). Az EEAC minden évben sorra kerülő fő eseménye az éves konferencia és közgyűlés. Idén, a hollandiai Maastricht-ban, 2017. október 11-13-án jubileumi, huszonötödik konferenciára és közgyűlésre kerül sor. A szervezők tervei szerint a konferencia rendhagyó módon „nulladik nappal” kezdődne, ahol a minden tagszervezet által delegált fiatal európai polgárok gyűlnének össze, hogy megvitassák Európa fenntarthatósági és környezetvédelmi jövőképét a következő negyedszázadra. Az ott, közösen kialakított víziót a fiatalok szóvivői bemutatják a másnap kezdődő EEAC éves konferencián.

Minden EEAC-tagszervezet 2 fiatalt delegálhat.

Jelen pályázat célja, hogy kiválassza azt a két magyar fiatalt, akik az NFFT delegáltjaként Magyarországot képviselnék ebben a közös gondolkodásban.

A két fiatal az EEAC konferencián az NFFT delegáció tagja lesz. A pályázaton nyertes két fiatalt az NFFT folyamatosan segíteni fogja a konferenciára való felkészülésben. A konferencia részvételi költségeit (utazás, szállás biztosítása, napi ellátás) az Országgyűlés Hivatala az NFFT költségvetésének terhére fedezi.

Kik pályázhatnak?

Minden magyar állampolgár, aki

  • jelenleg egy magyarországi felsőoktatási intézmény aktív alap-, vagy mesterszakos hallgatója, vagy doktori iskola hallgatója;
  • 1990-ben vagy később született (nem idősebb 27 évesnél);
  • jól kommunikál (ért, beszél, érvel) angol nyelven (a konferencia nyelve az angol lesz);
  • tanulmányai során érdemben és alaposan foglalkozott a környezetvédelem vagy a fenntartható fejlődés bármely (természettudományi, társadalomtudományi, közgazdasági, jogi, műszaki, stb.) vonatkozásával, szakterületével;
  • van elképzelése, véleménye az európai nemzetek közös jövőjéről, abban Magyarország szerepéről, s aktívan részt kíván venni az erről folyó vitában;  
  • vállalja, hogy személyesen részt vesz az EEAC konferencián, továbbá az azt előkészítő esetleges kisebb internetes konzultációkon, majd az EEAC konferenciát követő NFFT tanácsülésen beszámol a tapasztalatairól.

Hogyan lehet pályázni?

Pályázni e-mail-ben lehet az alábbiak szerint:

Határidő: az elektronikus levélnek 2017. április 24-én, hétfőn 12:00 óráig kell megérkeznie a bartus.gabor@parlament.hu e-mail címre.

A pályázat elvárt tartalma:

  • A pályázó az e-mail szövegében nyilatkozzon arról, hogy a „Kik pályázhatnak?” részben felsorolt követelményeknek, feltételeknek megfelel.
  • Csatolt pdf file-ként küldje el fényképes önéletrajzát! Az önéletrajz tartalmazza a kapcsolattartásra alkalmas adatokat (lakcím, telefonszám, e-mail cím) is.
  • A pályázó a környezetvédelmi, fenntarthatósági jártasságának, elkötelezettségének bemutatásaképpen csatolt pdf file-ként küldjön legalább 1, legfeljebb 3 magyar vagy angol nyelvű dokumentumot az alábbiak közül:

o szakdolgozat vagy diplomamunka,

o TDK-dolgozat,

o bármely típusú tudományos publikáció vagy ismeretterjesztő cikk,

o valamely felsőoktatási kurzuson készített beadandó feladat, esszé, projektmunka,

o külön a pályázat alkalmából írt eredeti 5-10 oldalas esszé. (Az első és az ötödik típusú dolgozat kivételével a publikációknak társszerzői is lehetnek.)

 

A pályázatok elbírálása

A formai követelményeknek megfelelő és határidőre beérkezett pályázatokról az NFFT Elnöksége dönt 2017. április 27-i ülésén. Az Elnökség döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs. A nyertes két fiatalt az NFFT Titkársága a döntést követő három munkanapon belül értesíti.

A pályázati anyagokat csak a pályázatokról döntő Elnökség tagjai ismerhetik meg, azokat nyilvánosságra nem hozzuk. A pályázati folyamat lezárulásával, a döntést követő 10 munkanapon belül a nem nyertes pályázati anyagokat (file-okat) töröljük saját számítógépeinkről, a nyertesek pályázati anyagát az EEAC konferencia végéig megőrizzük.

Várjuk pályázatát, köszönjük, ha időt szán a pályázásra!

Budapest, 2017. április 7.

 

az NFFT Elnöksége


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó