Hírek

A májusi tanácsülésen folytatódott a második Keretstratégia előkészítése!

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2024. évi második ülését május 10-én tartotta a Parlament Pázmándy Dénes termében.

 

Az ülés központi témája Magyarország EU Tanácsi elnöksége 2024 második félévében.

Az ülésen a magyar elnökség prioritásait, terveit, különösen annak fenntartható fejlődéssel kapcsolatos vonatkozásait dr. Raisz Anikó államtitkár asszony (Energiaügyi Minisztérium), a Tanács társelnöke ismertette.

 

Minden félévben más-más tagállam az EU Tanácsának elnöke. Az elnökséget ellátó tagállam segíti az uniós jogalkotási folyamat előrehaladását, többek között biztosítja az EU programjainak folytonosságát, a jogalkotási eljárások megfelelőségét, és elősegíti a tagállamok együttműködését. Az elnökséget betöltő tagállam előkészíti és vezeti az EU Tanácsa és az ahhoz kapcsolódó testületek üléseit. Az elnökség képviseli az EU Tanácsát a többi uniós szervvel, így a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel való egyeztetések során. Az elnökség semleges, tárgyszerű magatartást követel meg, ugyanakkor minden elnökséget adó tagállamnak lehetősége van a kommunikációja során kiemelni egy-egy számára fontos témát, megjelenítve, hogy a közös EU-s politikák relevanciája más-más súlyú lehet tagállami szinten.

 

Az NFFT számára különösen fontos kérdés, miként mozdíthatók előre a magyar elnökség ideje alatt a fenntarthatóságot szolgáló jogszabályalkotási folyamatok. A napirend lehetőséget ad arra is, hogy a Tanács értékelje és megvitassa az Európai Unió fenntarthatósági politikáit, annak sikereit, kihívásait és problémáit.

 

A Tanács az ülésen folytatta a második Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia tervezetének előkészítését is.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó