Hírek

Készül Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2015-2016-os időszakra vonatkozó második előrehaladási jelentése

Társadalmi párbeszédet hirdettünk, melynek részeként fórumokat szervezünk országszerte. A programok azt célozzák, hogy minél több véleményt fogalmazzanak meg a résztvevők, egyúttal jobbítási javaslatokat is várunk a készülő előrehaladási jelentéshez. Vizsgáljuk meg minél többen, mennyiben sikerült a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiában megfogalmazott stratégiai célok megvalósításához közelebb kerülni az Első Előrehaladási Jelentés   http://www.parlament.hu/irom40/12092/12092.pdf) elkészülte óta.

A fórumokon kívül a Tanács szívesen fogadja a témával kapcsolatos írásbeli véleményeket is, amelyeket az nfft@parlament.hu címre, 2017. június 30-ig várunk.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó