Hírek

NFFT 3.Tanácsülés

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2017. évi harmadik tanácsülésére szeptember 28-án, csütörtökön, 10 órai kezdettel a Parlament felújított Delegációs termében került sor. Az ülés napirendjén egy téma szerepelt:

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia második előrehaladási jelentése (2015-16) szövegtervezetének vitája

A 2013 márciusában az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia a nemzeti erőforrásaink hosszú távú megőrzésének és fejlesztésének koncepcióját adta, 34 célt és 77 teendőt (eszközcélt) megjelölve a 2024-ig terjedő időszakra.

A kétévente rendszeresen készülő előrehaladási jelentés célja, hogy

  1. indikátorok és minőségi elemzés segítségével nyomonkövessük a nemzeti erőforrásaink állapotát;
  2. leltárba szedjük az elmúlt két éves időszakban kezdeményezett, megvalósított társadalmi válaszlépéseket, intézkedéseket (a Kormány beszámolóját a Keretstratégia megvalósítását szolgáló 2015-2016-os kormányzati intézkedésekről teljes terjedelmében melléklet tartalmazza),

•visszajelzést adjunk a társadalom számára, hogy a fenntarthatósági átmenetben mennyi fejlődés történt, mely területeken értünk el számottevő haladást, s hol van szükség az eddiginél jelentősebb erőfeszítésekre.

A Tanács az első előrehaladási jelentést 2015-ben készítette el a 2013-14-es időszakot értékelve. Jelenleg a 2015-16 fejleményeit bemutató második előrehaladási jelentés elkészítése folyik, a jelentés végső változatát várhatóan 2017. december 7-i ülésén fogadhatja el a Tanács.

Ezen az ülésünkön a Tanács tagjai általánosságban és részleteiben is megvitatták az előrehaladási jelentés szövegtervezetét. A tanácstagok kérdései, kritikái és javaslatai alapján a jelentés szerkesztői a következő két hónapban tovább dolgoznak a szövegen.

Napirend előtt a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, dr. Vukovich Gabriella bemutatta a Tanácsnak a KSH frissen elkészült fenntartható fejlődési indikátor kötetét, ami a jelentés elkészítéséhez felhasznált egyik legfontosabb forrás.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó