Hírek

NFFT ’Science-based Sustainability Policy’ konferencia

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács társrendezésében 2023. április 21-én, a Parlament épületében került megrendezésre angol nyelven ’Science-based Sustainability Policy’ (Tudományos érvelésen alapuló fenntarthatósági szakpolitika) nemzetközi tudományos konferencia.

Az eseményen  hazai és nemzetközi szakértők vizsgálták annak a lehetőségét, hogy a tudományos bizonyítékok és megalapozott elméletek, valamint a tényeken alapuló érvelések milyen módon épülhetnek be a fenntartható fejlődés területén a közösségi döntéshozatalokba, a politikákba és szakpolitikákba. A konferencia előadói e kérdéskör legfrissebb eredményeit ismertették és a szó esett a még megoldatlan problémákról is.

A konferencián – többek között – előadást tartott Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója, Borbély László, volt román környzetvédelmi miniszter és Corrado Clini, Olaszország volt környezetvédelmi minisztere. A konferenciát videoüzenetben köszöntötte Kőrösi Csaba, az ENSZ közgyűlésének elnöke.

Az Országgyűlés tanácsadó testületeként működő Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács számára azért is különösen fontos ezen kérdések megvitatása, mert a Tanács alapvető feladata éppen a szakmai-tudományos bizonyítékok és érvek rendszeres gyűjtése, s ennek alapján a szakpolitikai döntéshozás számára az optimális döntések támogatásaként való rendelkezésre bocsátása.

A konferencia egyben tisztelgés az ebben az évben nyugállományba vonuló Zlinszky János professzor munkássága előtt, aki 2022-ig szolgálta tagként az NFFT-t is. A szervezők a konferencia zárszavának elmondására kérték fel Zlinszky professzort.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó