Hírek

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2023. évi harmadik ülésére október 27-én került sor.
Az ülésen a Tanács első, általános vitában tárgyalta meg Dr. Bartus Gábor NFFT titkár felvezető előadása utána az NFFS ötödik előrehaladási jelentésének tervezetét. Az előrehaladási jelentések elkészítése kétévente az NFFT feladata. A most készülő jelentés a 2021-2022-es időszakban vizsgálja a fenntarthatóság helyzetét és trendjeit Magyarországon.

Az elhunyt Németh Tamás akadémikus helyére a Magyar Tudományos Akadémia Báldi András és Halmai Péter mellé Szathmáry Eörs evolúcióbiológus professzort, az MTA Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnökét delegálta.


Az NFFT Titkársága a készülő második Nemzeti Fenntartható Keretstratégiával kapcsolatos munkacsoport ülést tartott a fenntarthatóság valamennyi erőforrásához kapcsolodó államtitkárságok bevonásával. A munkacsoport ülésen az NFFT titkára, Dr. Bartus Gábor tartott vitaindító előadást, amelyben bemutatta a jelenlegi Keretstratégiát, illetve a készülő Keretstratégia koncepcióját.


A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Szakpolitikai Egyeztető Munkabizottsága 2023. június 13-án ülésezett. A Munkabizottásági ülés témája a második Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiája tervezetének elkészítési folyamata, a Keretstratégia formátumára és tartalmára vonatkozó alapvetések megvitatása volt, amihez a vitaíndító előadást Bartus Gábor, a Tanács titkára tartotta.


A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2023. évi második ülését tartotta meg május 25-én a Parlament Pázmándy Dénes termében.

Az NFFT két kiemelkedő jelentőségű fenntarthatósági kihívásról tárgyalt az ülésen: az energiapolitika és az éghajlatvédelem összeegyeztethetőségének problémáit, valamint a Kárpát-medence vízgazdálkodási kérdéseit vitatta meg a meghívót előadaókkal.

 

A kormány energia- és klímastratégiai elképzeléseit Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára ismertette a Tanáccsal. Ezeken a szakpolitikai területeken számos, egymással sokszor konfliktusosan összeegyeztethető fenntarthatósági szempontokat kellene érvényesíteni.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó