Hírek

26.-ik éves EEAC konferencia Berlin

Az NFFT delegációja is részt vett a 26.-ik EEAC konferencián Berlinben.

Az eseményről a Tanács társelnöke, Náray-Szabó Gábor professzor készített beszámolót.

26. EEAC konferencia: Berlin 2018. október 11. Fenntartható Európa 2030-ban: Az átmenet legfontosabb eszközei

Az Európai Környezetvédelni és Fenntartható Fejlődési Tanácsadó Testületek szervezete (EEAC) éves konferenciájának célja az volt, hogy nyomatékosan felhívja a figyelmet a politika, a társadalom és a gazdaság átalakítására a Párizsi Egyezmény és a Fenntartható Fejlődési Ütemterv 2030-ig című dokumentmoknak megfelelően. Egyesíteni kell az akadémiai szféra, a civil szervezetek, a magánszféra és a közintézmények erőfeszítéseit, hogy elmozduljunk egy fenntartható Európa irányába. Sajnos, a várt mélyreható változás várat magára, számos tényező akadályozza. A több mint húsz országból jövő, 200 résztvevővel zajló konferencia célja az volt, hogy azonosítsa a legfontosabb akadályokat és elősegítse az európai szintű vitát az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak gyakorlati megvalósításáról. A konferencián a tudomány, a társadalom és a politika fontos szereplői vettek részt, egymás között nemzeteken és szakterületeken átívelő, gyümölcsöző vitát folytattak három csoportban: (1) az átalakulás levezénylésének intézményes alapjai, (2) fenntartható pénzügyek, mint  az európai politika átalakításának eszközei, (3) a digitalizáció lehetőségei, veszélyei és az általa kiváltott radikális változások egy fenntartható Európában. Magyarországot a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács társelnöke, titkára és egy munkatársa, a Jövő Nemzedékek Érdekeinek Védelmét Ellátó Biztoshelyettes, valamint az Országos Környezetvédelmi Tanács elnöke képviselte.

A Biztoshelyettes részt vett a "Környezeti igazgatás: Az intézmények és a szakpolitika újragondolása a változás segítésére" című panelbeszélgetésen.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó