Hírek

Megtartotta 2015. évi 3. ülését az NFFT

2015. október 2-án ez évi harmadik plenáris ülését tartotta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács.

Az ülésen a tanácstagok megvitatták a 2013-ban megújított Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS) megvalósulásának állását, az ezt vizsgáló első előrehaladási jelentés tervezetét. Előrehaladási jelentést kétévente kell készíteni, a mostani a 2013-2014-es időszak fejleményeit mutatja be. A jelentés indikátorok és szakértői értékelés segítségével írja le, hogy nemzeti erőforrásaink mennyisége, minősége milyen irányban változott, a magyar társadalom mennyire haladt előre az NFFS-ben meghatározott fenntarthatósági átmenetben.

Az ülés másik fontos napirendi pontja az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között megkötni tervezett szabadkereskedelmi egyezmény (a “TTIP”) fenntarthatósági vonatkozásairól szóló állásfoglalás tervezetének megvitatása volt. Az ebből született állásfoglalást elolvashatják a honlapon!

 


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó