Hírek

Elfogadta idei utolsó Tanácsülésén az NFFT a második Előrehaladási Jelentést

Az NFFT idei utolsó, december 7.-i Tanácsülésén elfogadta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia második előrehaladási jelentését  (2015-16)  és döntött az Országgyűlés elé terjesztésről.

A 2013 márciusában az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia a nemzeti erőforrásaink hosszú távú megőrzésének és fejlesztésének koncepcióját adta, 34 célt és 77 teendőt (eszközcélt) megjelölve a 2024-ig terjedő időszakra. A kétévente rendszeresen készülő előrehaladási jelentés célja, hogy indikátorok és minőségi elemzés segítségével értékelje a nemzeti erőforrások állapotát és az elmúlt két éves időszakban kezdeményezett, megvalósított társadalmi válaszlépéseket, intézkedéseket.

 

A Tanács ezen az ülésén várhatóan elfogadja a második előrehaladási jelentést, amely 2015-2016 fejleményeit mutatja be. A Tanács az előző ülésén részletes vitát folytatott a jelentés szövegtervezetéről, a mostani ülésen a tanácstagok már csak szavaznak annak végső változatáról.

A végleges verzió elérhető az NFFT honlapján!


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó