Hírek

Egyedülálló mértékű támogatásban részesült a Balatoni Kiemelt Térség

Az év végén a kormány 312,5 milliárd forintnyi forrásról hozott határozatot, amely a célja a Balaton átfogó fejlesztése. Ebből 288 milliárd forintot a 2014-2020-as uniós ciklus terhére kíván elkölteni a kormány. A forrásszerkezet eloszlása jellemezően 15-85%, így akár 245 milliárd uniós pénzből fejlődhet a magyar tenger. A 2015. év utolsó NFFT ülés vendége volt Dr. Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, aki a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési céljairól és lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket.

A programban 7 fejlesztési célt fogalmaztak meg, amihez a program az alábbiak szerint rendelt forrásokat:

  1. Turisztikai fejlesztések: 26,7 milliárd forint
  2. Gazdaság és innováció: 25,2 milliárd forint
  3. Egészséges Balaton termékek: 17,8 milliárd forint
  4. Vízminőség és vízbiztonság: 59,2 milliárd forint. Itt messze a legnagyobb, 35 milliárdos keretösszegű lesz "A balatoni vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával" nevű átfogó cél.
  5. Közlekedés: 95,5 milliárd forint. Itt különösen nagy keretösszeget, 44 milliárdot irányoz elő a határozat a "Szántód-Kőröshegy-Balatonszentgyörgy vasút vonalszakasz felújítása" projektre és további 25 milliárdos keret áll rendelkezésre az "Elektromos vasúti kör kiépítése és központi forgalomirányítás megvalósítása a Balaton körül" cél érdekében. További 9 milliárdos keret szerepel az alábbi táblázatban a "710. sz. út (leendő M8 autópálya) Balatonkenese-M7 közötti elmaradt kb. 3 km pályaszakasz megépítése, autópálya csomóponttal" című projektre.
  6. Területfejlesztés: 31,56 milliárd forint
  7. Humánerőforrás fejlesztések: 32 milliárd forint

A Balaton Kiemelt Térség adottságai, gazdasági szerepe miatt fontos tényező az országos fejlesztési célok elérésében. A Balaton Kiemelt Térség fejlesztési programjai az NFFS-ben megfogalmazott fenntarthatósági célok közül elsősorban foglalkoztatás növeléséhez (C4.6), az Egészségtudatos magatartásminták kialakításához (C.11), Természeti erőforrás felhasználási korlátok érvényesítéséhez (C3.1), az Innovációs ráfordítások növeléséhez (C4.6) és a Helyi gazdasági kapcsolatok növekedésének (C4.2) elősegítéséhez járulhat hozzá. A Balaton Kiemelt Térség fejlesztési programja elsősorban egy gazdaságfejlesztési, versenyképességet növelő program, mely elsősorban a turizmusgazdaságon keresztül kívánja és tudja elérni a megfogalmazott célokat.

 


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó