Hírek

NFFT Tanácsülés

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács november 8-án tartotta ez évi harmadik Tanácsülését a a Parlament Tisza Kálmán termében.

Az ülésen a Tanács először tájékoztatót hallgatott meg az előkészítés alatt lévő Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiáról, majd a plenáris általános vitát folytatott le a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia harmadik Előrehaladási jelentése szövegtervezetéről.

A magyar kormány Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiája idén kerül megújításra, a szakpolitikai dokumentum előkészítését a Külgazdasági és Külügyminisztérium végzi. Az NFFT javaslata alapján az ENSZ Fenntartható fejlődési céljainak (2015. szeptemberében került elfogadásra 2030-ra szóló célkitűzésekkel) hazai megvalósítása két pályán előrehaladva történik: a hazai cselekvések koordinációja a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégián keresztül, míg a nemzetközi fenntartható fejlődési együttműködési feladatok koordinációja a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégián (NEFE) keresztül valósul meg. Így a most tervezés alatt álló, 2025-ig feladatokat kijelölő NEFE2025 egyik alappillére az ENSZ keretrendszer által kijelölt célok eléréséhez való hazai hozzájárulás. Az NFFT ülésén Joó István, a KKM helyettes államtitkára ismertette a stratégia tervezetét, koncepcióját.

Az NFFT országgyűlési határozatban rögzített kötelezettsége kétévente előrehaladási jelentést készíteni a 2013 márciusban elfogadott, 2024-ig szóló Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia céljai végrehajtásának állásáról, országunk fenntarthatósági szempontból értékelt helyzetéről. A fenntarthatóság horizontális jellegéből adódóan az NFFT előrehaladási jelentései a jelenlegi legátfogóbb általános országértékeléseknek tekinthetőek, amik egyaránt foglalkoznak az emberi erőforrásaink (demográfia, tudás, egészség, szociális helyzet), a társadalmi tőke (jó kormányzás, civil aktivitás, társadalmi inkluzivitás, bizalom, korrupció), a természeti környezet (területhasználat, anyagáramok: kitermelt ásványkincsek, szennyezések és hulladékok, továbbá klímaváltzozás) és a gazdasági adottságaink (foglalkoztatottság, innováció, államadósság, generációk közötti számlák) kérdéseivel. A Tanács idén a 2017-18-as évek fejleményeit, trendjeit értékelő jelentését készíti el. Az NFFT tagjai az ülésen az Előrehaladási jelentés általános vitáját folytatták le.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó