Hírek

Fenntarthatósági szempontok érvényesíthetősége (2021/5. online műhelyértekezlet)

Az NFFT soron következő műhelyértekezletének témája a fenntarthatósági szempontok érvényesíthetősége az EU 2021-27-es forrásainak hazai felhasználásában. A műhelyértekezletet Jakab Gábor, a Hétfa Kutatóintézet és Elemző Központ vezető kutatójának előadása indította.

Az European Climate Foundation megbízásából készült tanulmány célja, hogy a javaslatok kidolgozása érdekében, a 2021-27 időszakban a hazánkba jutó kohéziós források felhasználásánál minél jobban érvényesüljenek a fenntarthatósági kritériumok.

A tanulmány az alábbi, négy szakpolitikai területre fókuszál. A klímavédelem (átfogó, horizontális szempont), erőforráshatékonyság, területfejlesztés, demográfia, elöregedés és az ezzel járó szociális kihívások.

A javaslatok között szerepel a klímavédelem területén többek között a megújuló energiatermelés diverzifikálása, a hidrogéntermelés támogatása, a szennyvíziszap hasznosítása, épületenergetikai továbbképzés az építőipar szereplői számára. A területfejlesztésnél javasolt intézkedések között szerepel a közlekedés, a közúti közlekedés fejlesztése és fenntarthatóbbá tétele, a turizmus zöldebbé tétele, a városi zöldfelületek növelése és a kék infrastruktúra fejlesztése.

Az előadást követő vitában a Tanács több tagja javasolta, hogy az NFFT foglaljon állást a jelenleg tervezés alatt álló EU-forrásokat használó keretprogramokról. Mind a hétéves európai fejlesztési költségvetés, mind a járvány miatti rendkívüli támogatási eszköz (RRF) magyarországi tervezése igényli a fenntarthatósági szempontok rendszerszintű beépítését.
A vitában hozzászólók kiemelték, hogy meg kell előzni azokat a gyakran előforduló problémákat, mint hogy a silószerű gondolkodás felülírja az integrált, komplex megközelítést, vagy hogy a fizikai tőkébe való beruházások gyakran a természeti tőke veszteségeit okozzák, s így a biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások megőrzésének szempontjai elhalványulnak.
A Tanács tagjai és szakértői többek között azt is kiemelték, hogy Magyarországon jelenleg gyenge a tudomány legújabb eredményeinek szakpolitikai hasznosítása, valamint, hogy gyakran a szakpolitikák közötti összhang és integráltság alacsony szintű, s mindezek gyengítik az EU-s források hatékony felhasználását.
A vitában sokan hívták fel a figyelmet a Covid-járványból leszűrhető tanulságokra, s kiemelték a kritikus infrastruktúrák fejlesztésének, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásnak a fontosságát.
A human erőforrásaink gondozása területén a Tanács tagjai szorgalmazták, hogy a népességfogyás megállítása érdekében használt családtámogatási eszközök között hangsúlyosabbnak kell lennie a nem saját tulajdonú lakásokra alapuló otthonteremtés (pl. fecskeházak, bérlakás-programok).


EHJ!



sdg wellbeing


hirek videó