Hírek

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elindította a 2025-től életbe lépő második Keretstratégia tervezési folyamatát. A Tanács szeretné, hogy a szakmai szervezetek és a civilek széles köre megismerje a Keretstratégia tervezési módszertanát és ötleteket adjon a tartalmi és formai elemekhez.  Az egyeztetési folyamat állomásai:


A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2023. évi harmadik ülésére október 27-én került sor.
Az ülésen a Tanács első, általános vitában tárgyalta meg Dr. Bartus Gábor NFFT titkár felvezető előadása utána az NFFS ötödik előrehaladási jelentésének tervezetét. Az előrehaladási jelentések elkészítése kétévente az NFFT feladata. A most készülő jelentés a 2021-2022-es időszakban vizsgálja a fenntarthatóság helyzetét és trendjeit Magyarországon.

Az elhunyt Németh Tamás akadémikus helyére a Magyar Tudományos Akadémia Báldi András és Halmai Péter mellé Szathmáry Eörs evolúcióbiológus professzort, az MTA Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnökét delegálta.


Az NFFT Titkársága a készülő második Nemzeti Fenntartható Keretstratégiával kapcsolatos munkacsoport ülést tartott a fenntarthatóság valamennyi erőforrásához kapcsolodó államtitkárságok bevonásával. A munkacsoport ülésen az NFFT titkára, Dr. Bartus Gábor tartott vitaindító előadást, amelyben bemutatta a jelenlegi Keretstratégiát, illetve a készülő Keretstratégia koncepcióját.


A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács Szakpolitikai Egyeztető Munkabizottsága 2023. június 13-án ülésezett. A Munkabizottásági ülés témája a második Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiája tervezetének elkészítési folyamata, a Keretstratégia formátumára és tartalmára vonatkozó alapvetések megvitatása volt, amihez a vitaíndító előadást Bartus Gábor, a Tanács titkára tartotta.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó