Hírek

Idén újra szeptember 18. és október 6. között rendezik meg az Európai Fenntartható Fejlődési Hetet (ESDW).  Az eseménysorozat célja a fenntartható fejlődés, a globális fenntarthatósági célok népszerűsítése a társadalom széleskörű bevonásával.


A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2021. december 9-én, csütörtökön online ülést tartott.

A Tanács Elnöksége által javasolt napirend szerint a tagok elfogadták a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításáról szóló Negyedik Előrehaladási Jelentést.
A dokumentumhoz még 2021 év elején készült el a tudományos háttéranyag, ami alapján a Tagok szeptember első felében kapták meg az első szövegváltozat. Erről a novemberi Tanácsülésen zajlott alapos vita, majd a Szakmai Egyeztető Munkabizottság az előterjesztetett módosító javaslatokkal véglegesítette a jelentéset.

November 18-án került sor a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia negyedik előrehaladási jelentésének (2019-2020) részletes vitájára a beérkezett módosító javaslatokról.
A Szakmai Egyeztető Munkabizottság ülésén a jelentés plenáris ülésen lefolytatott általános vitája alapján a szöveghez érkezett módosító javaslatokról döntöttek a résztvevők.

A 2020-as világjárvány a Tanács életére is gyökeres hatással volt. Az NFFT plenáris üléseit  online műhelyértekezletekkel helyettesítettük, ahol a Tanács tagjai folyamatosan tájékozódhattak a fenntartható fejlődést érintő kormányzati előterjesztésekről, tervekről, illetve a fenntarthatósággal kapcsolatos fontosabb társadalmi-gazdasági folyamatokról.


Az NFFT október 11-én szakmai műhelyértekezletet tartott a készülő negyedik előrehaladási jelentés kutatásairól. A következő előrehaladási jelentés megjelenésének várható időpontja 2022 tavasza.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó