Hírek

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2021. december 9-én, csütörtökön online ülést tartott.

A Tanács Elnöksége által javasolt napirend szerint a tagok elfogadták a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításáról szóló Negyedik Előrehaladási Jelentést.
A dokumentumhoz még 2021 év elején készült el a tudományos háttéranyag, ami alapján a Tagok szeptember első felében kapták meg az első szövegváltozat. Erről a novemberi Tanácsülésen zajlott alapos vita, majd a Szakmai Egyeztető Munkabizottság az előterjesztetett módosító javaslatokkal véglegesítette a jelentéset.

November 18-án került sor a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia negyedik előrehaladási jelentésének (2019-2020) részletes vitájára a beérkezett módosító javaslatokról.
A Szakmai Egyeztető Munkabizottság ülésén a jelentés plenáris ülésen lefolytatott általános vitája alapján a szöveghez érkezett módosító javaslatokról döntöttek a résztvevők.

A 2020-as világjárvány a Tanács életére is gyökeres hatással volt. Az NFFT plenáris üléseit  online műhelyértekezletekkel helyettesítettük, ahol a Tanács tagjai folyamatosan tájékozódhattak a fenntartható fejlődést érintő kormányzati előterjesztésekről, tervekről, illetve a fenntarthatósággal kapcsolatos fontosabb társadalmi-gazdasági folyamatokról.


Az NFFT október 11-én szakmai műhelyértekezletet tartott a készülő negyedik előrehaladási jelentés kutatásairól. A következő előrehaladási jelentés megjelenésének várható időpontja 2022 tavasza.


Hamarosan újra ESDW!

Szeptember 20 és 27. között rendezik a 7. Európai Fenntarthatósági Hetet, aminek a hazai szervezője idén is az NFFT!

Az ESDW egy egész Európára kiterjedő kezdeményezés a fenntartható fejlődést és a fenntartható fejlődés célkitűzéseit (SDG) hirdető programokkal, amiket bárki megszervezhet!

REGISZTRÁLHATNAK civil szervezetek, alapítványok, egyesületek, vállalatok, vállalkozások, oktatási intézmények, múzeumok, valamint magánszemélyek, ha a javasolt esemény/projekt elősegíti a fenntartható fejlődést és hozzájárul az SDG-k megvalósulásához.


EHJ!sdg wellbeing


hirek videó