Az NFFT idei harmadik ülésének fókuszában a készülői előrehaladási jelentés és hazánk biodiverzitási stratégiája állt! - NFFT

Eseménynaptár

05.10.

2024. május 10.

NFFT Tanácsülés

04.22.

2024. április 22.

Fenntarthatósági Témahét nyitórendezvény

03.13.

2024. március 13.

NFFT Tanácsülés

10.04.

2023. október 4 - 6.

EEAC éves konferencia

Beágyazott alkalmazások

Humán_Sári_

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Hírek

Az NFFT idei harmadik ülésének fókuszában a készülői előrehaladási jelentés és hazánk biodiverzitási stratégiája állt!

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2023. évi harmadik ülésére október 27-én került sor.
Az ülésen a Tanács első, általános vitában tárgyalta meg Dr. Bartus Gábor NFFT titkár felvezető előadása utána az NFFS ötödik előrehaladási jelentésének tervezetét. Az előrehaladási jelentések elkészítése kétévente az NFFT feladata. A most készülő jelentés a 2021-2022-es időszakban vizsgálja a fenntarthatóság helyzetét és trendjeit Magyarországon. A jelentés sorra veszi a nemzeti erőforrás készletek mennyiségi és minőségi állapotát, azok változásait, horizontális képet ad többek között a népesedés, az oktatás, az egészségügy, az egyenlőtlenségek, a társadalmi felzárkózás és befogadás, az intézmények minősége, a gazdasági tőkeképzés, a foglalkoztatás és a természeti erőforrások állapotáról. A jelentés elkészítése munkacsoport üléseken a részletes vitával folytatódik, a jelentés elfogadása és nyilvánosságra hozása a december 7-i tanácsülésen várható. (A 2013-ban elfogadott Keretstratégia és a hozzá elkészült előrehaladási jelentések megismerhetők a Tanács honlapján: www.nfft.hu).
 
Magyarország harmadik biodiverzitás stratégiájának végrehajtásáról szólt. A Kormány idén nyáron elfogadta „A biológiai sokféleség megőrzésének 2030-ig szóló nemzeti stratégiáját”, ami a sorban a harmadik biodiverzitás védelmi stratégiánk. A stratégia végrehajtásának részleteiről a természetvédelemért felelős államtitkár, Rácz András tájékoztatta a Tanácsot. A Tanács tagjai részéről Báldi András akadémikus pedig a nemzetközi és a hazai jó gyakorlatokból, a stratégia végrehajtását segítő megoldási lehetőségeiről tartott előadást.

sdg wellbeing


EHJ!videó2


videó 3


hirek videó