A májusi tanácsülésen folytatódott a második Keretstratégia előkészítése! - NFFT

Eseménynaptár

06.26.

2024. június 26.

Szakpolitikai Egyeztető Munkabizottság ülés

06.05.

2024. június 5 - 6.

ESDN konferencia, Brüsszel

05.10.

2024. május 10.

NFFT Tanácsülés

04.22.

2024. április 22.

Fenntarthatósági Témahét nyitórendezvény

Beágyazott alkalmazások

Humán_Sári_

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Hírek

A májusi tanácsülésen folytatódott a második Keretstratégia előkészítése!

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2024. évi második ülését május 10-én tartotta a Parlament Pázmándy Dénes termében.

 

Az ülés központi témája Magyarország EU Tanácsi elnöksége 2024 második félévében.

Az ülésen a magyar elnökség prioritásait, terveit, különösen annak fenntartható fejlődéssel kapcsolatos vonatkozásait dr. Raisz Anikó államtitkár asszony (Energiaügyi Minisztérium), a Tanács társelnöke ismertette.

 

Minden félévben más-más tagállam az EU Tanácsának elnöke. Az elnökséget ellátó tagállam segíti az uniós jogalkotási folyamat előrehaladását, többek között biztosítja az EU programjainak folytonosságát, a jogalkotási eljárások megfelelőségét, és elősegíti a tagállamok együttműködését. Az elnökséget betöltő tagállam előkészíti és vezeti az EU Tanácsa és az ahhoz kapcsolódó testületek üléseit. Az elnökség képviseli az EU Tanácsát a többi uniós szervvel, így a Bizottsággal és az Európai Parlamenttel való egyeztetések során. Az elnökség semleges, tárgyszerű magatartást követel meg, ugyanakkor minden elnökséget adó tagállamnak lehetősége van a kommunikációja során kiemelni egy-egy számára fontos témát, megjelenítve, hogy a közös EU-s politikák relevanciája más-más súlyú lehet tagállami szinten.

 

Az NFFT számára különösen fontos kérdés, miként mozdíthatók előre a magyar elnökség ideje alatt a fenntarthatóságot szolgáló jogszabályalkotási folyamatok. A napirend lehetőséget ad arra is, hogy a Tanács értékelje és megvitassa az Európai Unió fenntarthatósági politikáit, annak sikereit, kihívásait és problémáit.

 

A Tanács az ülésen folytatta a második Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia tervezetének előkészítését is.

sdg wellbeing


EHJ!videó2


videó 3


hirek videó