Elhunyt Németh Tamás agrokémikus, az MTA rendes tagja, az NFFT társelnöke - NFFT

Eseménynaptár

05.10.

2024. május 10.

NFFT Tanácsülés

04.22.

2024. április 22.

Fenntarthatósági Témahét nyitórendezvény

03.13.

2024. március 13.

NFFT Tanácsülés

10.04.

2023. október 4 - 6.

EEAC éves konferencia

Beágyazott alkalmazások

Humán_Sári_

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Hírek

Elhunyt Németh Tamás agrokémikus, az MTA rendes tagja, az NFFT társelnöke

Németh Tamás 1952-ben született Szombathelyen. A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem agrárkémiai szakán szerzett kitüntetéses agrármérnöki, valamint növényvédelmi szakképesítésű diplomát. Ezt követően a NEVIKI Mezőgazdaság Kemizálása Szolgálatnál, és a Zala Megyei Növényvédelmi és Agrokémiai Állomáson dolgozott tudományos segédmunkatársként, majd főmunkatársként. 1981 és 1982 között egy évet töltött farmgyakorlaton az Egyesült Államokban, Oregon államban. 1983-tól az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetében (MTA TAKI) dolgozott, 1991-től tudományos igazgatóhelyettesi és az Agrokémiai és Növénytáplálási Osztály vezetői, 1997-től pedig igazgatói pozícióban. Haláláig kutatóprofesszorként dolgozott.

Az MTA doktora tudományos címet 1997-ben szerezte meg.  Az Akadémia 2001-ben levelező, 2007-ben pedig rendes tagjává választotta.

2015-től volt tagja a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsnak, 2022-től pedig az NFFT társelnökeként dolgozott.

Tudományszervezési tevékenysége hazai és nemzetközi testületekben: közgyűlési doktor képviselő volt 1995–2001 között; 2001-től az MTA Élettudományi Kuratórium elnökhelyettese egy ciklusban; az MTA Agrártudományok Osztálya elnökhelyettese 2002-től, majd elnöke 2014-től két cikluson át. 1990-től tagja az MTA Talajtani és Agrokémiai, majd a jogutód Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottságnak. Elnöke volt az MTA Környezettudományi Elnöki Bizottságának 2008-tól. Tagja volt az MTA Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottságának, és alapító tagja az MTA Nemzeti Víztudományi Bizottságának is.

2008-ban az MTA főtitkárává választották, tisztségében 2011-ben megerősítették, amit 2014-ig töltött be.

A nemzetközi tudományos szervezeti tevékenységei közül kiemelendő az 1992–1997 közötti CIEC ügyvezető főtitkári, majd 1997-től megválasztott főtitkári megbízatása. Az Agricultural Water Management Board tagja, az OECD nemzeti képviselője, a Nemzetközi Talajtani Társaság (ISSS, majd 1998-tól IUSS) tagja, valamint a társaság Magyar Nemzeti Bizottságának tagja. Alapító tagja az Alpok–Adria tudományos együttműködésnek. Aktív résztvevője volt a hazai agrár-felsőoktatásnak, a szaktanácsadásnak, a tudományos és doktori képzésnek. Címzetes egyetemi tanár 1992-től, habilitált doktor a keszthelyi Pannon Agrártudományi Egyetemen 1998-tól. A hazai agráregyetemeken, így Gödöllőn, Gyöngyösön, Debrecenben és Kaposváron, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kutatóprofesszorként, elsősorban a környezettudományi képzéseken oktatott. Számos külföldi egyetem (Riverside, USA; Gent, Belgium; Pretoria, Dél-afrikai Köztársaság; Palermo, Olaszország) nappali és doktori képzéseiben is oktatott, illetve vállalt témavezetést.

Jelentős hazai (OTKA, OMFB, FVM, KTM, NKFP, JEDLIK) és nemzetközi (USDA-PSTC, INCO-COPERNICUS, EU FP6, FP7) kutatási témák vezetője és közreműködője, illetve irányítója. Aktív szerepet vállalt hazai és nemzetközi tudományos folyóiratok szerkesztésében. Szerkesztőbizottsági tagja volt az Agrokémia és Talajtan folyóiratnak, a European Journal of Soil Science-nek és az Agricultural Water Managementnek. Főszerkesztője a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Országos Környezetvédelmi Program Kiadványoknak és a Scientia et Securitas tudományos folyóiratnak.

Tudományos elismerései: Westsik Vilmos-díj (1998); a Svéd Királyi Mezőgazdasági és Erdészeti Akadémia külső tagja (1998); a Debreceni Egyetem (2002), a Veszprémi Egyetem (2003) és a Corvinus Egyetem (2009). díszdoktora; FAO-emlékérem (2010); Széchenyi-díj (2010); Magyar Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat) (2022). Pintér Sándor belügyminiszter 2022-ben elismerésben részesítette a Belügyi Tudományos Tanács munkáját segítő kiemelkedő szakmai tevékenységéért.

Publikációs teljesítménye is kiemelkedő szakterületén: az MTMT 738 közleményét tartja nyilván, melyek közül 43 könyv és könyvrészlet. Közleményeinek 2738 hivatkozása dokumentált.

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács hálával és tisztelettel búcsúzik Németh Tamástól. Nyugodjék békében!

(Forrás: MTA)

sdg wellbeing


EHJ!videó2


videó 3


hirek videó