Megtartotta az év első plenáris ülését az NFFT! - NFFT

Eseménynaptár

Hiba jelentkezett a sablon feldolgozása során.
The following has evaluated to null or missing:
==> kepJson.uuid [in template "10154#10194#1415313" at line 34, column 135]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${kepJson.uuid} [in template "10154#10194#1415313" at line 34, column 133]
----
1<#assign liferay_ui = PortletJspTagLibs["/META-INF/liferay-ui.tld"]/> 
2<#assign timezone = timeZoneUtil.getTimeZone('UTC') > 
3 
4<#setting date_format="yyyy-MM-dd" /> 
5 
6<#list entries as entry> 
7  <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() /> 
8 
9  <#assign docXml = saxReaderUtil.read(assetRenderer.getArticle().getContent()) /> 
10  <#assign kezdodatumErtek = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Kezdodatum']/dynamic-content/text()") /> 
11  <#assign vegdatumErtek = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Vegdatum']/dynamic-content/text()") /> 
12  <#assign kepcim = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Kivonat_kep']/dynamic-content/text()") /> 
13  <#assign kepJson = kepcim?replace("\\/","/")?eval /> 
14		 
15  <#assign kivonat = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='Kivonat']/dynamic-content/text()") /> 
16 
17  <#assign kezdodatumObj = dateUtil.newDate(kezdodatumErtek?date?long)> 
18  <#assign kezdodatum = dateUtil.getDate(kezdodatumObj, 'MM.dd.', locale, timezone)> 
19 
20  <#assign idotartam = dateUtil.getDate(kezdodatumObj, 'yyyy. MMMM d.', locale, timezone)> 
21  <#if (vegdatumErtek?has_content)> 
22    <#if (vegdatumErtek?date?long > 0)> 
23      <#assign vegdatumObj = dateUtil.newDate(vegdatumErtek?date?long)> 
24      <#assign vegdatum = dateUtil.getDate(vegdatumObj, 'MM.dd.', locale, timezone)>      
25						<#assign idotartam = "${dateUtil.getDate(kezdodatumObj, 'yyyy. MMMM d', locale, timezone)} - ${dateUtil.getDate(vegdatumObj, 'MMMM d.', locale, timezone)}" > 
26      <#if (dateUtil.getDate(kezdodatumObj, 'MM', locale, timezone) = dateUtil.getDate(vegdatumObj, 'MM', locale, timezone))> 
27        <#assign idotartam = "${dateUtil.getDate(kezdodatumObj, 'yyyy. MMMM d', locale, timezone)} - ${dateUtil.getDate(vegdatumObj, 'd.', locale, timezone)}" > 
28      </#if> 
29    </#if> 
30  </#if> 
31 
32 <div class="event-preview"> 
33  <section> 
34   <img src="${themeDisplay.getPortalURL()}/documents/${kepJson.groupId!0}/${kepJson.resourcePrimKey!0}/${kepJson.fileEntryId!0}/${kepJson.uuid}" /> 
35   <span class="event-date-day">${kezdodatum}</span> 
36  </section> 
37  <div> 
38   <div class="lfr-meta-actions asset-actions"> 
39     <@getEditIcon /> 
40   </div> 
41   <h2>${idotartam}</h2> 
42   <p>${kivonat}</p> 
43  </div> 
44 </div> 
45 
46</#list> 
47 
48<div class="asset-publisher-separator"></div> 
49 
50<#macro getEditIcon> 
51  <#if assetRenderer.hasEditPermission(themeDisplay.getPermissionChecker())> 
52			<#assign editPortletURL = assetRenderer.getURLEdit(renderRequest, renderResponse, windowStateFactory.getWindowState("NORMAL"), themeDisplay.getURLCurrent())!"" 
53							 		entryTitle = htmlUtil.escape(assetRenderer.getTitle(locale)) 
54			/> 
55 
56			<#if validator.isNotNull(editPortletURL)> 
57				<#assign title = languageUtil.format(locale, "edit-x", entryTitle, false) /> 
58				<#assign parameters = "hide-accessible" /> 
59				<#assign title = languageUtil.format(locale, "edit-x-x", parameters, false) /> 
60 
61				<#-->cssClass="icon-monospaced visible-interaction"</#--> 
62				<@liferay_ui["icon"] 
63					cssClass="" 
64					icon="pencil" 
65     label=true 
66					markupView="lexicon" 
67					message=title 
68					url=editPortletURL.toString() 
69				/> 
70			</#if> 
71  </#if> 
72</#macro> 

Beágyazott alkalmazások

Humán_Sári_

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Hírek

Megtartotta az év első plenáris ülését az NFFT!

2024. március 13-án tartotta idei első ülését a Parlamentben a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács. Az ülés elején immár hagyományosan Dr. Raisz Anikó államtitkár asszony (Energiaügyi Minisztérium), a Tanács társelnöke adott tájékoztatást az aktuális Európai Uniós jog- és stratégiaalkotási folyamatokról, majd az NFFT tagok egyöntetű szavazással elfogadták a beszámolót a Tanács 2023. évi munkájáról, valamint a Tanács 2024. évi munkatervét és költségvetését.

Ezt követően a Magyar Nemzeti Bank részéről Baksay Gergely ügyvezető igazgató, Balatoni András igazgató és Szalai Ákos főosztályvezető tartott tájékoztató előadást a fenntartható GDP-ről. Az előadásukban kitértek a fenntarthatóság és gazdasági növekedés kapcsolatára. Az előadók hangsúlyozták, hogy a GDP nem alkalmas a modern gazdaság, a fenntarthatóság és a "jóllét" átfogó mérésére, ezért a gazdasági életnek paradigma váltásra, a fenntartható közgazdaságtannak pedig megfelelő mérőszámokra van szükség, úgymint a fenntartható növekedési index és a fenntartható GDP.

Az ülés végén a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia első (még nem teljes) szövegváltozatának vitáját vezette be Bartus Gábor a Tanács titkára. A második Keretstratégia tervezési folyamatának következő lépéseként április 18-án civil szervezetek vezetői kapnak tájékoztatást a második Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia tervezetéről.

sdg wellbeing


EHJ!videó2


videó 3


hirek videó