NFFT ’Science-based Sustainability Policy’ konferencia - NFFT

Eseménynaptár

06.26.

2024. június 26.

Szakpolitikai Egyeztető Munkabizottság ülés

06.05.

2024. június 5 - 6.

ESDN konferencia, Brüsszel

05.10.

2024. május 10.

NFFT Tanácsülés

04.22.

2024. április 22.

Fenntarthatósági Témahét nyitórendezvény

Beágyazott alkalmazások

Humán_Sári_

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Hírek

NFFT ’Science-based Sustainability Policy’ konferencia

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács társrendezésében 2023. április 21-én, a Parlament épületében került megrendezésre angol nyelven ’Science-based Sustainability Policy’ (Tudományos érvelésen alapuló fenntarthatósági szakpolitika) nemzetközi tudományos konferencia.

Az eseményen  hazai és nemzetközi szakértők vizsgálták annak a lehetőségét, hogy a tudományos bizonyítékok és megalapozott elméletek, valamint a tényeken alapuló érvelések milyen módon épülhetnek be a fenntartható fejlődés területén a közösségi döntéshozatalokba, a politikákba és szakpolitikákba. A konferencia előadói e kérdéskör legfrissebb eredményeit ismertették és a szó esett a még megoldatlan problémákról is.

A konferencián – többek között – előadást tartott Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója, Borbély László, volt román környzetvédelmi miniszter és Corrado Clini, Olaszország volt környezetvédelmi minisztere. A konferenciát videoüzenetben köszöntötte Kőrösi Csaba, az ENSZ közgyűlésének elnöke.

Az Országgyűlés tanácsadó testületeként működő Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács számára azért is különösen fontos ezen kérdések megvitatása, mert a Tanács alapvető feladata éppen a szakmai-tudományos bizonyítékok és érvek rendszeres gyűjtése, s ennek alapján a szakpolitikai döntéshozás számára az optimális döntések támogatásaként való rendelkezésre bocsátása.

A konferencia egyben tisztelgés az ebben az évben nyugállományba vonuló Zlinszky János professzor munkássága előtt, aki 2022-ig szolgálta tagként az NFFT-t is. A szervezők a konferencia zárszavának elmondására kérték fel Zlinszky professzort.

sdg wellbeing


EHJ!videó2


videó 3


hirek videó