NFFT Tanácsülés - NFFT

Eseménynaptár

06.26.

2024. június 26.

Szakpolitikai Egyeztető Munkabizottság ülés

06.05.

2024. június 5 - 6.

ESDN konferencia, Brüsszel

05.10.

2024. május 10.

NFFT Tanácsülés

04.22.

2024. április 22.

Fenntarthatósági Témahét nyitórendezvény

Beágyazott alkalmazások

Humán_Sári_

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Hírek

NFFT Tanácsülés

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2023. évi első ülését március 31-én, pénteken 10 órai kezdettel a Parlament Pázmándy Dénes termében (főemelet 11.) tartotta meg.

Az ülés első részében az éghajlatvédelem, ezen belül Magyarország klímasemlegességi vállalásának teljesüléséhez vezető út értékelése volt a téma. A Green Policy Center kutatóintézet elkészítette hazánk első klímasemlegességi előrehaladási jelentését, amit az intézet vezetője, Huszár András ismertet a Tanáccsal, amit izgalmas vita követett.

Az ülés másik fő témája Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter tájékoztató előadása volt a nemzeti iparfejlesztési stratégia tervezési folyamatáról, a stratégia tervezett céljairól és eszközeiről. A Tanács ezt követően kérdéseket tett fel a tartalmának fenntarthatósági vonatkozásában. A Tanács tagjainak véleménye, szakmai-tudományos szempontjai így beépülhetnek a stratégia tartalmába.

A Tanács továbbá megvitatta és elfogadta az előző évi tevékenységeiről készített beszámolót, valamint ez évi munkatervét és költségvetését.

sdg wellbeing


EHJ!videó2


videó 3


hirek videó