NFFT Tanácsülés - NFFT

Eseménynaptár

06.26.

2024. június 26.

Szakpolitikai Egyeztető Munkabizottság ülés

06.05.

2024. június 5 - 6.

ESDN konferencia, Brüsszel

05.10.

2024. május 10.

NFFT Tanácsülés

04.22.

2024. április 22.

Fenntarthatósági Témahét nyitórendezvény

Beágyazott alkalmazások

Humán_Sári_

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Hírek

NFFT Tanácsülés

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 2023. évi második ülését tartotta meg május 25-én a Parlament Pázmándy Dénes termében.

 

Az ülés egy megemlékezéssel kezdődött az életének 72. évében elhunyt Németh Tamás akadémikus, a Tanács társelnökének tiszteletére.

 

Az NFFT két kiemelkedő jelentőségű fenntarthatósági kihívásról tárgyalt az ülésen: az energiapolitika és az éghajlatvédelem összeegyeztethetőségének problémáit, valamint a Kárpát-medence vízgazdálkodási kérdéseit vitatta meg a meghívót előadaókkal.

 

A kormány energia- és klímastratégiai elképzeléseit Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára ismertette a Tanáccsal. Ezeken a szakpolitikai területeken számos, egymással sokszor konfliktusosan összeegyeztethető fenntarthatósági szempontokat kellene érvényesíteni. Az orosz-ukrán háború nyomán meghozott szankciós döntések rávilágítottak az energiahordozó-függőség problémáira, az alacsony jövedelmű háztartások számára kulcsfontosságú az energiaszolgáltatások elérhető áron való biztosítása, s egyes energiaintenzív gazdasági ágazatok is kitettek az ársokkoknak, közben pedig folyamatosan mérsékelni kellene az energiatermelés és fogyasztás ökológiai lábnyomát, azon belül is az éghajlatváltozást okozó égéstermékek kibocsátásának csökkentését. Fontos nemzeti érdek tehát, hogy a hosszú távon is legkisebb veszteséggel járó optimumát megtaláljuk a fenti konfliktusok megoldásának.

 

A Tanács által megvitatott másik fenntarthatósági kulcskérdés a Kárpát-medence vízgazdálkodási mérlegének javítása, a Kárpát-medence fokozatos kiszáradásának megakadályozása. Ebben a küzdelemben nagy szerepe lehet olyan fenntartható megoldásoknak mint a területalapú, területhasználati módváltoztatással történő vízmegtartási gyakorlatok. A Tanács vitáját Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója nyitotta meg előadásával.

sdg wellbeing


EHJ!videó2


videó 3


hirek videó