Zajlik a második Keretstratégia tervezési folyamata! - NFFT

Eseménynaptár

06.26.

2024. június 26.

Szakpolitikai Egyeztető Munkabizottság ülés

06.05.

2024. június 5 - 6.

ESDN konferencia, Brüsszel

05.10.

2024. május 10.

NFFT Tanácsülés

04.22.

2024. április 22.

Fenntarthatósági Témahét nyitórendezvény

Beágyazott alkalmazások

Humán_Sári_

Nagy kép

A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.

Társadalom

Nagy kép

A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.

Környezet

Nagy kép

A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).

Gazdaság

Nagy kép

A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.

Hírek

Zajlik a második Keretstratégia tervezési folyamata!

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elindította a 2025-től életbe lépő második Keretstratégia tervezési folyamatát. A Tanács szeretné, hogy a szakmai szervezetek és a civilek széles köre megismerje a Keretstratégia tervezési módszertanát és ötleteket adjon a tartalmi és formai elemekhez.  Az egyeztetési folyamat állomásai:

 • Október 30. : Magyar Természetvédők Országos Szövetsége
 • November 6. :  Alapvető Jogok Biztosának Hivatala,
  • A résztvevők 4 műhelybeszélgetésen (környezet és természet; egészség és oktatás; közösségek, szociális ügyek, társadalmi bizalom és nemzetközi kapcsolatok; valamint gazdaság) oszthatták meg gondolataikat arról, hogy mit tartanak fontosnak megjeleníteni a Keretstratégiában, milyen időtávra szóljon, megvalósításához milyen feltételek kapcsolódjanak.
 • November 13. : BCSDH-Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
  • A résztvevők Építőipar és az Élelmezés és mezőgazdaság témában segítik a Keretstratégia tervezési folyamatát.
 • November 16. : BCSDH-Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért
  • A résztvevők Logisztika és Pénzügy témában segítik a Keretstratégia tervezési folyamatát.
 • November 17. : Szeged, Fenntarthatóság Felé Egyesület, CSEMETE Egyesület, Szeged MJV Polgármesteri Hivatal
  • ​​​​​​​A résztvevők az önkorményzatok és közösségek szemszögéből segítik a Keretstratégia tervezési folyamatát.

   ​​​​ ​​​​Az tervezési folyamat az NFFT idei utolsó tanácsülésén folytatódik, ahol a Tanácstagok az egyeztetési folyamat tapasztalatait megismerve, az általános vitán személyesen mondják el javaslataikat a jövendőbeli stratégiával kapcsolatban.

sdg wellbeing


EHJ!videó2


videó 3


hirek videó