Eseménynaptár Eseménynaptár

02.05.

2018. február 5.

Elkezdődött a jelentkezés a 2018-as Európai Fenntarthatósági Hétre!

03.01.

2018. március 1 - 2.

Regional Forum on Sustainable Development for the UNECE Region

02.27.

2018. február 27.

A lakossági fűtés okozta levegőszennyezésre vonatkozó jogszabályok - Nemzetközi konferencia az AJBH szervezésében

02.19.

2018. február 19.

Új nemesítési technikák és a génmódosítás. Műhelybeszélgetés az AJBH és azt MTVSZ szervezésében.

Hírek Hírek

2018. február 5.-én elkezdődött a jelentkezés a 2018-as Európai Fenntarthatósági Hétre!

Szakmai kirándulást tervez az NFFT az Igazgyöny Alapítványhoz

Elérhetővé váltak az NFFT Tanácsülésen elhangzott előadások

Nagy kép
A fenntartható fejlődéshez elengedhetetlen az emberi erőforrás: megvalósulásához szükség van megfelelő létszámban és jó egészségi állapotban elő emberekre, tudásukkal, képességeikkel együtt. Az ember immár a közgazdasági mérések szerint is a nemzet legfontosabb erőforrásává vált.
Nagy kép
A természeti erőforrások megfelelő mennyisége és minőségi állapota elengedhetetlen. A természeti erőforrások által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatások a természetes es az ember által módosított ökoszisztémák által a társadalom számára biztosított közvetett és közvetlen hasznokat jelentik. Ilyen hasznok a termeléssel összefüggő szolgáltatások (pl. élelem), a természeti körfolyamatokkal kapcsolatos szabályozó szolgáltatások (pl. klimaszabályozas), a támogató szolgáltatások (pl. tápanyag-körforgás), és a kulturális szolgáltatások (pl. pihenés-feltöltődés).
Nagy kép
A gazdasági erőforrások jelentik az alapot az adott társadalom anyagi gyarapodásához. A termelőeszközök technikai színvonala, az infrastruktúra minősége, a befektetési-hitelezési intézmények megbízhatósága nemcsak az előállított javak érteket határozzak meg, de a termelés-fogyasztás során igénybe vett természeti tőke nagyságára is hátassal vannak. Az emberi erőforrások hasznosítása és kiteljesedése szinten elképzelhetetlen gazdasági erőforrások nélkül.
Nagy kép
A nemzet társadalmi erőforrásait az erkölcsi normák és értékek, az egyének közötti kapcsolatok és a bizalom, valamint az egyének alkotta szerveződések, intézmények, továbbá a kulturális tevékenységek és a kulturális örökség alkotják. A közös történelem, a  hagyományok, valamint az ezek továbbadásáért és a társadalom többi tagjáért, továbbá a jövő nemzedékekért érzett felelősség összetartó erőt képvisel, és alkalmakat teremt az együttműködésre, a nemzeti összetartozás érzésének megélésére.